Yaratıcı Drama Liderliği / Eğitimi

Yaratıcı drama; bir grubu oluşturan üyelerin yaşama deneyimlerinden yola çıkarak, bir

amacın, düşüncenin, doğaçlama, rol oynama (rol alma) gibi tekniklerden

yararlanarak, canlandırılmasıdır.

Yaratıcı Drama Eğitimi ve Sertifikası Ne İşe Yarar?

1. MEB’de Tüm Eğitim Kademelerinde Hayat Boyu Öğrenme Üzerinden Okullar Hayat

Bulsun Projesi Kapsamında egzersiz açabilirsiniz.

2. İl/İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Üzerinden Egzersiz Açabilirsiniz.

3. 6.7. ve 8. sınıflarda Yaratıcı Drama Seçmeli Dersine Öğretmen Olarak Katılabilirsiniz.

4. Yaratıcı Drama Kulübü

5. Özel Kurum ve Kuruluşlarda Eğitim Verebilirsiniz.

6. Anaokulu, Kreş, Kolej, Zeka Kulübü, Özel Okul ve Benzeri Kurumlarda Eğitici

Olarak Görev Alabilir, Yaratıcı Drama  Merkezi Açabilirsiniz.

Yaratıcı Drama Eğitmenliği Size Ne Kazandıracak?

1. Hayal gücünüzü artırma

2. Empati yapabilme becerisi

3. Özgüven kazanma

4. İfade becerisinin gelişimi

5. Kekemelik gibi sorunların üstesinden gelebilme gibi birçok konuda Yaratıcı Drama

size fayda sağlayacaktır.

Okulda Egzersiz Nasıl  Açılır?

MEB'de egzersiz açabilmek için ilçenizin yada ilinizin Milli eğitim Müdürlüğünce yapılacak

duyurularının dikkatlice takip ediniz. Direk egzersiz açılabilen bölümler 2010/49 sayılı

genelgede yayımlanmış olup, ayrıca il ve ilçe müdürlüklerinin insiyatifi ile 2010/49 sayılı

genelgede yer almayan bazı konularda da egzersiz açabilirsiniz.

Yaratıcı Dramanın Genel Amaçları

 Yaratıcılık ve estetik gelişimi sağlama

 Eleştirel düşünme yeteneği geliştirme

 Sosyal gelişim ve birlikte çalışma becerisi geliştirme

 İletişim becerileri geliştirme

 Moral değerleri geliştirme

 Kendini tanıma

 Problem çözme becerilerini geliştirme

 Dil becerilerini geliştirme

 Sanat anlayışı ve ruhunu kazandırmak

 Hayal gücünü geliştirme

 Dinleme becerilerini geliştirme

 Olayları değerlendirme yeteneği kazandırma

 İnsanların diğer insanlar, durumlar ve doğal olaylar hakkındaki gözlemlerini

geliştirmek

 Bireylerde, grup planlaması, grupla karar verme, yeni çözümler üretme yeteneği

geliştirme

 Empati becerisi geliştirme olarak özetlenebilir.

Yaratıcı Dramanın Çocuklara Faydaları;

 Sosyalleşmeye katkıda bulunur.

 Çocuğun kendini ifade etmesini sağlar.

 Demokrasi ve eşitlik duygusunu geliştirir.

 Yaratıcı düşünme ve yaratıcı ifadeyi etkiler.

 Çocukların, çatışmalarla olumlu biçimde baş etmesine olanak sağlar.

 Dramanın çocuğa en büyük katkısı, tıpkı çocuk oyunlarındaki gibi, kurgu ve gerçeklik

arasındaki metaforik dili kurması ve geliştirmesidir.

 Dramada çocuk, oyun oynadığının bilincindedir ve bundan büyük haz duyar. Bu da,

estetik hazza yakın bir haz duygusudur.

 Okul öncesinde de, ilköğretimde de dramanın en önemli işlevi, eğlenme ve mutluluk

duygusudur. Drama çocukları neşelendirir, umut ve iyimserlik duyguları yaratır,

yaratmalıdır.

GÖNDER
WhatsApp WhatsApp