Çocuk Objektif Testleri Uygulayıcı Eğitimi

Neyi Amaçlıyor?

Çocuk ya da yetişkin danışanları psikolojik değerlendirme yapabilme becerisi ve yetkinliği
kazandırmayı amaçlamaktadır.

Eğitim İçeriği:

 Catell 2-A
 Catell 3-A
 Gessel Testi
 Good Enough
 Peabody Resim Kelime Eşleştirme Testi
 Metropolitan Okul Olgunluğu Testi
 Frostig Gelişimsel -Görsel Algı Testi
 Benton Görsel Bellek Testi
 Ankara Gelişim Tarama Envanteri
 Porteus Labirent Testi
 Bender Gestalt

Testler Hakkında Bilgi :

 Porteus Labirentleri: Çocuk ve yetişkinlere uygulanan zekanın özel bir şeklini ölçen,
kullanımı yaygın bir zeka Testidir.
 Catell 2 A: 7 yaş 6 ay ile lise dönemi çocuklara uygulanan zeka testidir.
 Catell 3 A: Üniversite öğrenimi almış bireylere uygulanan zeka testidir.
 Good Enough: Çocuğun çizdiği insan resmi ile zekasının tespit edilebildiği, özel bir
çeşit zeka testidir.
 Ankara Gelişim Tarama Envanteri: 0-6 yaş çocukların gelişimini değerlendiren,
gelişimin normal mi yoksa yaşıtlarına göre geri mi olduğuna cevap verebilen bir
gelişim testidir.
 Peabody Resim Kelime Eşleştirme Testi: 2-11 yaş arası çocukların alıcı dil yaşının
tespit edilebildiği, konuşma bozukluğu ve sözel ifadeye ışık tutan, resim kelime
eşleştirme testidir.
 Gessell: 2- 6 yaş arası çocukların görsel motor ve algı gelişiminin değerlendirildiği bir
gelişim testidir.
 Metropolitan: 5 yaş 6 ay ile 6 yaş 0 ay arsındaki çocuklara uygulanabilen, çocuğun
ilkokula başlamaya hazır olup olmadığını ölçen, bir okul olgunluk testidir.
 Frostig: Çocukların görsel algılarını değerlendirmeye yardımcı olan bir algı testidir. 5
yaş 6 ay ile 6 yaş 0 ay arasındaki çocuklara uygulanabilen, çocuğun ilkokula
başlamaya hazır olup olmadığını ölçen, bir okul olgunluk testidir.
 Benton Görsel Bellek Testi: 8 yaş üzeri bireylere uygulanabilen, bireyin dikkat, algı
ve bellek durumuna dair bilgi verebilen, dikkat eksikliğinin tespit edilebildiği bir
dikkat ve algı testidir.
 BENDER GESTALT: Bu test, çocuklarda görsel motor işlevini görmek için
gelişimsel bir test olarak kullanılarak hem yetişkin, hem de çocuklarda geriliği,
regresyonu, fonksiyon kaybını ve organik beyin hasarlarını saptamaya ve özellikle

regresyon vak'alarında da kişilik sapmalarını bulmaya ışık tutmaktadır (zekâ geriliği,
afazi, çeşitli organik beyin hasarları, psikozlar, gerçek olmayan hastalanmalar gibi).

EĞİTİM PROGRAMININ UYGULANMASI:

Eğitimde katılımcılara teorik bilgiyle birlikte uygulama örnekleri sunulacak ve farklı
raporlama örnekleri gösterilecektir. Teorik bölüm sonrasında her bir katılımcı en az 2 çocuğa
uygulama yaparak, hem uygulamasını hem de raporunu sunacaktır.

GÖNDER
WhatsApp WhatsApp