Oyun Terapisi Eğitimi

Piaget’e göre oyun bir uyumdur. Oyunlar, çocukların kendi seçtikleri ya da gruptaki bazı
öğrencilerin seçtikten ve kendilerine göre sağlam kuralları olan eylemlerdir. Çağdaş bir
yaklaşımla ise oyun, çocuğun kendi kendini ifade edebildiği, yeteneklerini fark ettiği, yaratıcı
potansiyelini kullanabildiği, dil, zihin, sosyal, duygusal ve motor becerilerini geliştirebileceği
önemli bir fırsattır.
Oyun terapisi eğitimi,  çocukların yaşadıkları olay ve durumlarda gösteremedikleri
duygu,tutum ve davranışların sonra günlük hayatlarında yarattığı tıkanıklarda ve davranış
problemlerinde sağaltımını sağlamak için yapılan çocukla danışma ve  oyun sürecidir.
Oyun çocuğun kendini en iyi ifade ettiği yoldur. Oyun gerçek ile hayal arasında bir köprü,
çocuğun içinde yaşadıklarının dışa vurumudur. Oyun terapisi sertifikası eğitimi ile çocuğun
duygularını temel ihtiyaçlarını, sevgilerini, nefretlerini, saldırganlık ve bir çok davranışlarının
nedenlerini öğrenebilir, onların dünyasına girebilir ve problemlerine çözüm üretebiliriz.

Eğitimin Amacı

Oyun terapisi eğitimi alan kişi filial oyun terapisi (çocuk merkezli oyun
terapisi) yaklaşımı ile çocuklarla oyun terapisi sürecinin yapılandırılması- sürdürülmesi
devam ettirilmesi ve sonlandırılmasında bir terapist olarak izlenecek yol ve yöntemleri anne
ve babaya yaklaşımları, oyuncakların oyun terapisinde ne tür duygu ve problemlerin
sağaltımına yardımcı oldukları hakkında bilgi ve beceri sahibi olacaktır.
Bu eğitim sonrasında oyun odasında bir terapist olarak nasıl hareket etmeleri gerektiği
konusunda bilgi sahibi olabileceklerdir.Aynı zamanda katılımcıya teorik bilgi ve beceri
kazandırmanın yanı sıra terapötik araç olarak oyun terapisi yöntemlerini kullanabilme ile ilgili
beceri kazanabilmektir.

GÖNDER
WhatsApp WhatsApp