Denver Testi

Çocuklara Denver Testi Ne Zaman Ve Nasıl Uygulanır?

Sevgili anne babalar size 0-6 yaş arası çocuklara uygulanan Türkiye standardizasyonu sonrası ülkemizde de uygulanılmaya başlayan çok önemli bir test tanıtacağım. Bu testin uygulanma kolaylığı, çabuk ve hızlı olması, sonuçlarının da hemen önemli bilgiler vermesi testin kullanışlılığını güçlendirir.

0-6 yaş arası çocuğu olanlar, şimdi iyi dinleyin ve çocuğunuzu gözlemlemeye başlayın.

Denver II 0- 6 yaş arasındaki, sağlıklı görünümde olan çocuklara uygulanmak üzere düzenlenmiştir. Çocuğun yaşına uygun becerilerini değerlendiren bu test,

Belirti göstermeyen gelişimsel sorunları taramada,

Kuşkulu durumları nesnel bir ölçütle doğrulamada,

Gelişimsel açıdan risk altındaki çocukları (örneğin doğuma yakın dönemde sorunlar geçirmiş bebekleri) izlemede değerlidir.

Denver II , çocuğun işlevlerdeki becerisini yaşıtları ile karşılaştırır. Zeka testi değil, gelişim tarama testidir . Gelecekteki zihinsel veya uyumsal yeteneği tahmin etmede kullanılamaz. Öğrenme güçlüğü, konuşma bozukluğu, duygusal bozukluk gibi tanılar vermek üzere yapılandırılmamıştır ve fizik muayene veya tanısal değerlendirme yerine kullanılmamalıdır.

Denver II , aşağıdaki gelişimsel alanları taramak üzere test formu üzerinde dört bölümde toplanmış 134 maddeden oluşmaktadır.

KİŞİSEL–SOSYAL ALAN : Kişilerle iletişim kurma, bireysel gereksinimlerini karşılayabilme,

İNCE MOTOR – UYUMSAL: El – göz koordinasyonu, cisimleri kullanabilme, sorun çözme.

DİL : İşitme, anlama, dili kullanma.

KABA MOTOR : Oturma, yürüme, zıplama ve genel olarak hareket yeteneği.

Denver II, çocuk ile anne ya da baba herhangi bir ebeveyn eşliğinde, çocuğa, anne ya da babaya çeşitli sorular sorularak, çocukla çeşitli oyunlar ve hareketler yapılarak uygulanır. Bazı sorularda çocukla ilgili cevabı veren ebeveyndir, bazılarında ise çocuk bizzat hem cevap verir hem söylenen etkinliği yapar. Toplam yarım saat kadar süren bu test sonucunda çocuğun yaşına uygun gelişimde olup olmadığı ortaya çıkar.

Test, 2-3 yaşlarında bir kez yapılır. Tekrarı önerilen yaş ise 5′dir. 6 aydan önce test tekrarı yapılamaz.

Bu test çocukların hangi ayda hangi becerileri yapabileceğini ya da yapması gerektiğini merak eden anne babalar için son derece yararlıdır.

Denver Testi ile ilgili daha fazla bilgi almak isterseniz, sorularınızı yazar iletişim bilgilerinden danışmanımıza iletebilirsiniz.

GÖNDER
WhatsApp WhatsApp