Dil ve Konuşma Terapisi Eğitimi

PROGRAMIN AMACI

Ülkemizdeki konuşma engellilerin ihtiyaç duyduğu Dil ve Konuşma Uzmanlarının, mesleki
anlamda yetişmelerini sağlamaktır.


HEDEFLER

Dil ve Konuşma Bozuklukları Konusunda;

 Dil ve Konuşma Bozuklukları tanıyabilme bilgisine, becerisine ve yetkinliğine sahip
olan
 Dil ve Konuşma Bozukluklarına sahip bireylerle, ailelerine destekleyici bilgi, beceri
ve yetkinliğine sahip olan
 Dil ve Konuşma Bozukluklarına sahip bireylerle, ailelerine sağaltım ve eğitimi
yapabilme
 Dil ve Konuşma Bozukluklarını bilimsel ölçütlerde değerlendirebilme bilgisine
becerisine ve yetkinliğine sahip olan
 Dil ve Konuşma Bozukluklarında bilimsel araştırmaları hazırlayarak uygulayan ve
araştırma sonuçları objektif bir şekilde değerlendiren
 Mesleğin gerektirdiği ahlaki kurallarla karşı duyarlı olan
 Dil ve Konuşma Bozukluklarına sahip bireylere ve ailelerine uygun gördüğünde ilgili
kurumlara yönlendirebilen meslek elemanı yetiştirmektir.

KAZANILAN BİLGİ, BECERİ ve YETERLİLİKLER

 Dil ve Konuşma Bozukluklarını tanılayabilir
 Dil ve Konuşma Güçlüğüne sahip bireyleri ve ailelerini destekler
 Dil ve Konuşma Güçlüğüne sahip bireylere sağaltım yapabilir
 Sesletim ve Ses Bilgi Bozukluklarında Sağaltım yapabilir.
 Akıcı Konuşma Bozukluklarında sağaltım yapabilir.
 Ses Bozukluklarının Bozukluklarında sağaltım yapılabilir.
 Gelişimsel Dil Bozukluklarında sağaltım yapılabilir.
 Edinilmiş Dil Bozukluklarında sağaltım yapılabilir.
 Dil ve Konuşma Bozuklarını bilimsel ölçütlerle değerlendirebilir.
 Dil ve Konuşma Bozukluklarında bilimsel araştırmaları hazırlayarak uygulayan ve
araştırma sonuçlarını objektif bir şekilde değerlendirir.
 Mesleğin gerektirdiği ahlaki kurallara karşı duyarlı olur.
 Dil ve Konuşma güçlüğüne sahip bireylere ve ailelerine uygun gördüğünde ilgili
kurumlara yönlendirebilir.

EĞİTİM İÇERİĞİ

 İletişim
 İletişim Bozuklukları
 Özel Eğitim
 Dil ve Konuşma
 İşitme ve Konuşmanın Medikal Temelleri
 Genel Dilbilim

 Ölçme ve Değerlendirme
 Araştırma Yöntemleri ve Teknikleri
 Konuşma Bozuklukları
 Dil Bozuklukları

KİMLER KATILABİLİR?

 Okul Öncesi Öğretmenliği
 Ana Okulu Öğretmenliği
 Çocuk Gelişimi ve Okul Öncesi Eğitimi Öğretmenliği
 Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Öğretmenliği
 Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Bölümü
 Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü
 Sınıf Öğretmenliği
 İşitme Engelliler Sınıfı Öğretmenliği
 Zihinsel Engelliler Sınıfı Öğretmenliği
 Görme Engelliler Sınıfı Öğretmenliği
 Tıp Doktoru
 Fizyoterapi
 Psikoloji
 Sosyal Hizmet uzmanı

EĞİTİM BİLGİLERİ

Toplam eğitim süresi 80 saat teorik,40 saat uygulama - ödevlendirme ve raporlama.

GÖNDER
WhatsApp WhatsApp