Aile Danışmanlığı Eğitimi

Aile Danışmanlığı Eğitimi Nedir?

Aile Danışmanlığı Eğitimi 

04.09.2012 de çıkan ve resmi gazetede yayımlanan yönetmelikte belirtilen şartlarda

yapılan Aile Danışmanlığı Eğitimi süresi, amacı, kapsamı ve uygulanmasından oluşur. Aile

Danışmanlığı Eğitimi en az; 300 saat teorik, 120 saat uygulama, 30 saat süpervizyon

olmak üzere 450 saat olmak zorundadır. Biz TMS Clinic olarak 300 saat teorik, 120 saat

uygulamave 60 saat süpervizyon olmak üzere toplam 480 saatlik eğitim yapmaktayız.

Ayrıcakurumumuzda 320 saat teorik, 150 saat uygulama ve 150 saat süper vizyon olmak

üzeretoplam 620 saatlik Aile Danışmanlığı Eğitimi’ de yapılmaktadır.

Aile Danışmanının görevleri nelerdir?

Resmi Gazete: 04.09.2012: MADDE 16 – Aile danışmanının görev ve yetkileri şunlardır:

a) Aile sistemi içerisinde işlev bozulmalarına neden olan, aile ve bireylerin, bireysel

gelişimlerini ve yetiştirilmelerini olumsuz yönde etkileyen, aile yaşam döngüsü ve

gelişimsel farklılıklar ile eşler arasında ilişki ve iletişim sorunlarına yol açan, anne baba

olarak rol ve sorumluluklarını sağlıklı bir biçimde yerine getirmelerini güçleştiren ve aile

üyelerinin psiko-sosyal ve ekonomik yapılarını tehdit eden sorunların oluşmadan önce

engellenmesi ve ortaya çıkan sorunların çözümlenmesinde birey ve aile ile çalışmak,

b) Kişilerin içinde geliştikleri veya işlevlerini yerine getirdikleri aile sistemini veya ilişkide

bulundukları diğer sosyal çevreyi değerlendirmeye dayanan ve bu anlayıştan yola çıkarak

bireylere, çiftlere veya ailelere sorunlarının çözümüne dönük değişim ve gelişime yönelik

hizmetler sunmak,

c) Aile üyelerinin oturumlardaki etkileşim sürecinin içeriğini raporlaştırmak,

ç) Aile kurma niyetinde olan bireylere rehberlik ve danışma hizmetleri vermek,

d) Anne ve babaların çocuk eğitiminde daha bilgili olması, bu bilgilerini hayata geçirmesi,

çocuğuyla ve eşiyle ilişkisini geliştirmesi için anne ve babalara yönelik çalışmalar

gerçekleştirmek,

e) Boşanma öncesinde ailelere psiko-sosyal süreç ve dinamikleri de dahil ederek

arabuluculuk hizmetleri planlamak ve uygulamak,

f) Boşanmış bireylere ve çocuklarına bu durumdan olumsuz etkilenmemeleri için boşanma

sonrası uyum programları planlamak ve uygulamak,

g) Tek ebeveynli ailelere danışmanlık ve destek hizmeti vermek,

ğ) Aile içi şiddetin önlenmesine yönelik rehberlik ve danışmanlık hizmetlerini vermek,

h) Gerektiğinde aile üyelerini ihtiyaçlarına yönelik olarak ruh sağlığı ve hastalıkları

hizmeti veren kurum ve kuruluşlara yönlendirmek.

Aile Danışmanlığı Eğitimi ve Sertifikası nereden alınır?

Aile Danışmanlığı Sertifikası, Yüksek Öğretim Kurulu, Üniversiteler veya Milli Eğitim

Bakanlığı Tarafından uygun görülen 450 saatlik eğitim programı yapılır.

Aile Danışmanlığı Eğitimi ve Sertifikası ne işe yarar?

Aile danışmanlığı eğitimi ve sertifikası alanlar;

 Özel Aile Danışma Merkezi açabilirler,

 Özel aile danışma merkezlerinde çalışabilirler,

 Asdep projelerinde çalışabilirler,

 SÇEK lere bağlı aile danışma merkezlerinde çalışabilirler,

 Belediyelerin aile danışma merkezlerinde çalışabilirler,

Aile Danışmanlığı Eğitimine kimler katılabilir?

 Sosyal hizmet,

 psikoloji,

 sosyoloji,

 psikolojik danışmanlık ve rehberlik,

 tıp,

 hemşirelik ve

 çocuk gelişimi

Aile Danışmanlığı Eğitimi ve Sertifikasının süresi ne olmalıdır?

Aile Danışmanlığı Eğitimi ve Sertifikasının süresi en az 450 saat (300 saat teorik, 120 saat

uygulama, 30 saat süpervizyon) olmalıdır.

Aile Danışmanlığı Eğitimi uzaktan eğitimle geçerli olur mu?

Aile Danışmanlığı Eğitimi uzaktan eğitimle yapılması Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının

2013 yılı şubat ayında yayımladığı genelgeye göre uygun değildir. Sertifika üzerinde uzaktan

kelimesinin geçmemesi gerekmektedir.

Aile Danışmanlığı Eğitimi ve Sertifikasının içeriği;

1. Psikolojiye Giriş ve Temel Psikolojik Danışmanlık Becerileri

2. Klinik Görüşme Teknikleri ve Aile Danışmanlığında Kullanımı

3. Meslek Etiği ve Araştırma Teknikleri

4. Aile Danışmanlığı Kuramları ve Teknikleri

5. Objektif Testler Uygulayıcı Eğitimi

6. Projektif Testler Uygulama ve Raporlama Eğitimi

7. Aile Danışmanlığında Çözüm Odaklı Terapi ve İmago Terapi

8. Çocuk Resimleri Analizi ve Psikolojik Resim Testleri Eğitimi

9. Aile Danışmanlığı Süreci

10. Çocukla Oyun Terapisi ve Çocuklu Ailelere Yönelik Yaklaşımlar. + (Süpervizyon)

11. Çiftlerde-Ailelerde Cinsel Sorunlar ve Çözüm Yolları- Modül I (Seksolojik Altyapı)

12. Çiftlerde-Ailelerde Cinsel Sorunlar ve Çözüm Yolları- Modül II (Anatomi)

13. Çiftlerde-Ailelerde Cinsel Sorunlar ve Çözüm Yolları- Modül III (Vajinusmus-

Disparoni)

14. Çiftlerde-Ailelerde Cinsel Sorunlar ve Çözüm Yolları- Modül IV (Erken Boşalma-Geç

Boşalma)

15. Çiftlerde-Ailelerde Cinsel Sorunlar ve Çözüm Yolları- Modül V (Ereksiyon Problemi)

16. Vaka Tartışmaları ve Klinik Uygulamalar 

17. Aile Danışmanlığında Travma ve Yas Terapi Uygulamaları

18. Hukuki Boyutuyla Aile Sorunları, Müdahale Yöntemleri ve Uygulamalar

19. Aile Danışmanlığında Özel Konular

20. Birey ve Çocukla Görüşme Teknikleri

21. Bilişsel Terapi Görüşme Teknikleri


Tms Akademi eğitimlerimiz için Kapadokya Üniversitesi ile işbirliği yapmaktayız.

Eğitim Ücreti 5.500 TL KDV dahildir.

Satın almak için tıklayınız

 

GÖNDER
WhatsApp WhatsApp