WISC-R Zeka Testi Eğitimi

Eğitimin Tanımı

Türkiye'de standardizasyonu, geçerlilik ve güvenilirliği yapılmış en önemli zeka testi
olan Wechsler Intelligence Scale for Children (WISC-R) zeka testi 6-16 yaş grubu
bireylere uygulanır ve bu yaş grubundaki bireylerin zeka bölümünü yani IQ puanını ortaya
çıkarır.
Test; 6 sözel, 6 performans olmak üzere toplam 12 alt testten oluşmaktadır. Test
sonucunda bireyin sözel, performans ve genel olmak üzere üç zeka bölümü yani üç IQ puanı
elde edilir.

Sertifika Programının Amacı

Sertifika programı ile Psikoloji ve Çocuk Gelişimi alanlarında görev yapan
uygulayıcılara WISC-R zeka testi eğitimi konusunda teorik ve pratik boyutlarıyla bilgi, beceri
ve yetkinlik kazandırmak.
Bu eğitim; katılımcılara WISC-R zeka testini uygulama, sonuçlarını değerlendirme ve
raporlama konusunda yeterlilik ve yetkinlik kazandırmayı amaçlamakta.

Bu eğitim Kimler için?

 Psikoloji,
 Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (PDR),
 Okul Öncesi Bölümü,
 Çocuk Gelişimi Bölümü,
 Aile Danışmanları,
 Özel Eğitim bölümlerinde öğrenci, mezun veya bu alanlarda çalışıyor olanlar.

Eğitimin İçeriği

1. Yönerge kitabı, test materyalleri ve cevap formu tanıtımı.
2. Yönergeler ve her bir alt testin nasıl uygulandığı ve nasıl puanlandığı.
3. Gerçek uygulamalardan elde edilen cevaplarla kayıtlama ve puanlama alıştırmaları.
4. Test sonucunda elde edilen puanların zeka bölümü olarak değerlendirilmesi anlatılır.
5. Raporlama ve rapor örnekleri sunulur.
6. Katılımcılar her bir alt testi 3 kişiye uygulayacak. (Proje ödevi)

GÖNDER
WhatsApp WhatsApp