NeuroSound

NeuroSound Nedir?

Hayatımızın her anında bir çok sese maruz kalırız. Ancak her sesi algılama ve tepki verme biçimi aynı değildir. Birisiyle konuşma ve birisini dinleme, kalabalık bir ortamdaki uğultu, evde otururken dışardan gelen araba sesleri ve gürültüler, bir ambulans sesi, köpek havlaması, bir düdük sesi ve bir müzik vb. farklı frekanslardaki seslere örnektir. Bazı sesleri duyarız, farkederiz ve gerektiğinde tepki veririz. Bazı sesleri bir uğultu olarak duyarız ama tepki vermeyiz. Bazı sesleri ise hem duymayız hem de tepki vermeyiz. Çünkü her ses kulağımıza farklı frekanslardan gelir. İnsanların bu seslere yüksek veya alçak duyarlılıkları vardır. Bu konuda yaşanan problemler işitsel algı problemi olarak ortaya çıkar ve bu durum ise dikkat ve odaklanma, öğrenme, yönergeleri takip etmede güçlükler, ortama uyum sorunları, bilginin beynimizde geç işlemlenmesi gibi sonuçlara yol açabilir. Neurosound kulağı eğiterek seslere karşı duyarlılığımızı düzenleyen bir ses modülasyon sistemidir. Bu sayede dikkat, odaklanma ve öğrenme süreçleri daha etkili bir şekilde düzenlenmiş olur. 

WhatsApp WhatsApp