Masal Terapisi Eğitimi

MASAL TERAPİSİ NEDİR?


 Masal Terapisi çocuklar ve yetişkinler için teröpotik amaç için kullanılan bir
yöntemdir.
 Masal Terapisi diğer psikolojik tekniklerin işe yaramayacağı yerlerde yardımcı olur;
olaylar ve karşılıklı ilişkiler felsefesi alanı ile ilgilidir.
 Masal terapi; eğitim, davranış düzeltme, yetiştirme ve karakterlerinin gelişimi,
problemlerin kaynağını bulmak için çocuk masallarının kaynaklarını ve içeriğini
kullanan bir psikoloji yönüdür.
 Çocukların yetişkinler gibi kendilerini ifade etmeleri kolay değildir. Masal terapisi ile
çocuklar kelimeleri kullanmak yerine masal ve materyalleri aracılığıyla, kendini ifade
edebilmeyi, günlük yaşamında baş edemediği problemleri çözebilmeyi ve olumsuz
davranışlarını değiştirebilmeyi öğrenir.

MASAL TERAPİSTİ KİMDİR?

Masal terapisti 3-13 yaş arası çocuklarla genelde karmaşık yaşam olayları ve psikolojik
zorluklarından şikâyetçi vakalarla çalışmaktadır. Masal terapisti çocuğa iç görü kazanması,
içsel çatışmalarının azalması ve duygusal kökenli okuma-yazma zorlukları ile başa
çıkmasında yardımcı olur.

MASAL TERAPİSİNİN AMACI NEDİR?

 Masal Terapisi sadece bir masal okuma değildir. Masal terapisinin amacı çocuğun
kendini duygusal olarak iyi hissetmesini sağlamaktır.
 Masal terapisi teknikleri ile çocuklar ve yetişkinler duygularını tecrübe edinmeyi ve
onları ifade etmeyi öğrenir.
 Masal terapisi empati duygusunu ve diğerlerinin düşünce ve duygularına saygılı
olmayı geliştirir.
 Masal terapisi yeni sosyal yetenekler ve aile ile olan ilişkilerini geliştirmeyi öğrenir.
 Masal terapisi kendine olan saygısını ve güvenini geliştirirken yeteneklerini de
anlamasını sağlar.

MASAL TERAPİSİ UYGULAYICI EĞİTİM İÇERİĞİ NELERDİR?

 Masal Nedir?
 Masal Terapisi Nedir?
 Masal ve Çocuk Arasındaki Bağ Nasıldır?
 Masal Terapisi Kimlere Uygulanır?
 Masal Terapisi Teknikleri Nelerdir?
 Masal Terapisinden Çocuk Nasıl Faydalanır?
 Masal Terapisinin İşlevleri Nelerdir?
 Masal Terapisti Kimdir?
 Masal Terapisi Süresi ve Süreci Nasıl Olmaktadır?

MASAL TERAPİSİ UYGULAYICI EĞİTİMİNE KİMLER KATILABİLİR?

Masal terapisi uygulayıcı eğitimine;

 Doktorlar,
 Psikologlar,
 Psikolojik Danışmanlar,
 Aile Danışmanları,
 Pedagoglar,
 Çocuk Gelişim Uzmanları,
 Özel Eğitim Uzmanları,
 Okul Öncesi Mezunları,

MASAL TERAPİSİ İLE FAYDA SAĞLANAN VAKALAR

 Masal terapisi ile depresyon, anksiyete, öğrenme güçlüğü ve dikkat eksikliği
hiperaktivite gibi psikolojik sorunları,
 Masal terapisi ile ailede yaşanan çatışma,  boşanma ya da ayrılık durumları,
 Masal terapisi duygusal, fiziksel yâda cinsel tacize uğramış çocuklar,
 Evlat edinilmiş çocuklar,
 Sevilen birinin ölümü ya da hastalığı ile uğraşan çocuklar,
 Aile içi şiddet gören çocuklar,
 Kronik hastalık ile uğraşan çocuklar,
 Dikkat eksikliği tanısı almış çocuklar,
 Öfke kontrol bozukluğu olan çocuklar,
 Ayrılık anksiyetesi yaşayan çocuklar,
 Kısaca masal terapisi ile çocuklara yönelik birçok vakanın ortaya konulması ve
belirtilerinin gözlemlenmesini sağlanabilir.

MASAL TERAPİSİ UYGULAMALARI

Masal terapisi eğitiminde deneyimsel yöntemler ve bilişsel terapi teknikleri kullanılır.
Çocuklarla yeniden masal yazma, teröpatik dille yazılmış masalları okuduktan sonra
devamında analizler yapma ve bilinen masalları değiştirerek yeni masallar oluşturma vb .
çalışmalardan oluşur.

GÖNDER
WhatsApp WhatsApp