Endüstri ve Örgüt Psikolojisi Eğitimi

Endüstri ve Örgüt Psikolojisi Eğitimi Nedir?

Endüstri ve Örgüt Psikolojisi Eğitimi 
Endüstri Psikolojisi alanında çalışan uzmanların ve adayların bilgi ve beceri kazanarak
yetkinlik sahibi olmaları, uygulamada ve değerlendirmede yeterlilik kazanmaları
amaçlanmaktadır.

Endüstri ve Örgüt Psikolojisi Eğitimi ve Sertifikası nereden alınır?

Endüstri ve Örgüt Psikolojisi Sertifikası, Yüksek Öğretim Kurulu, Üniversiteler veya Milli
Eğitim Bakanlığı Tarafından uygun görülen 180 saatlik eğitim programı ile alınır.
Endüstri ve Örgüt Psikolojisi Eğitimi ve Sertifikası ne işe yarar?
Endüstri ve Örgüt Psikolojisi eğitimi ve sertifikası alanlar;

 Üretim ve hizmet sektöründe çalışabilirler,
 Kurumsal firmalarda çalışabilirler,
 Fabrikalarda çalışabilirler.
Endüstri ve Örgüt Psikolojisi Eğitimine kimler katılabilir?
 psikoloji,
 psikolojik danışmanlık ve rehberlik,
 tıp.

Endüstri ve Örgüt Psikolojisi Eğitimi ve Sertifikasının süresi ne olmalıdır?

Endüstri ve Örgüt Psikolojisi Eğitimi ve Sertifikasının süresi en az 180 saat (120 saat teorik,
20 saat uygulama, 40 saat süpervizyon) olmalıdır.

Endüstri ve Örgüt Psikolojisi Eğitimi ve Sertifikasının içeriği;

+Endüstriyel Alanlarda Uygulanan Psikolojik Testler
+ Endüstriyel Yerlerde Testdışı Yöntemler
+ Çalışanlarda Motivasyonel Görüşme Yöntemleri
+ Çalışanlarla Grup Görüşmesi Teknikleri
+ İş Kazası Sonrası İşe Dönüşte Adaptasyon
+ Kurumsal Eğitimlerde İhtiyaçların Belirlenmesi ve Hazırlanması
+ Endüstriyel Alanlarda Kaygı Yönetimi ve Performans Arttırımı

-İş analizi nedir?

- İş Analizini kim yapar?
-İş analizi süreci
-İş analizi hazırlık çalışmaları
-İş analizi bilgilerinin toplanması
-İş analizi bilgilerinin uygulanması
-Yetkinliklere Dayalı İş Analizi
-İş Analizi Tekniklerini
-İş Dizaynı Teknikleri
-İnsan kaynakları planlamasının amacı
-İnsan kaynakları planlamasını etkileyen faktörler nelerdir
-İnsan kaynakları planlamasının aşamaları
- Talep Tahmin Yöntemleri Nedir ?

GÖNDER
WhatsApp WhatsApp