Uygulamalı Bütüncül Psikoterapi Eğitimi

Eğitim Bilgileri:
Kimler katılabilir:

Bütüncül Psikoterapi Eğitim Programına Psikiyatrist, Tıp Doktoru, Psikolog, PDR. Lisans
eğitimi farklı olupta bu eğitime başvurmak isteyenler; Klinik Psikoloji, Uygulamalı Psikoloji
ve Psikolojik Danışmanlık alanlarında yüksek lisansını tamamlamaları gerekmektedir.
Bu eğitim 3 aşamalı olarak verilecektir.
1. aşama: Teorik ve uygulamalı 100 saat eğitim.
2. aşama: Uygulama ağırlıklı 100 saat eğitim
3. aşama: 100 saat süpervizyon

Eğitimin konu başlıkları:

? Bütüncül Psikoterapiye Giriş
? İnsanın Biyolojik ve Psikolojik Yapısı
? İnsanın Psikoseksüel ve Psikotoplumsal Gelişim Evreleri
? Bütüncül Psikoterapi ve Temel Kuramlar
? Betimleyici Kuram ve DSM V
? Davranışçı ve Bilişsel Kuramlar
? Analitik Kuram
? Gestalt Kuramı
? Akılcı Duygusal Davranışçı Terapi Kuramı
? Çözüm Odaklı Terapi Kuramı
? Bilişsel Davranışçı Kuram
? Duygu Odaklı Terapi Kuramı
? Dürtü Çatışma Kuramı
? Ego Psikolojisi
? Nesne İlişkileri Kuramı
? Kendilik Kuramı
? Transaksiyonel Analiz (TA) ve Varoluşçuluk Kuramları
? DSM V Psikiyatrik Hastalıklar
? Zihinselleştirme Kuramı
? Çift ve aile terapisi
? Grup Terapisi

GÖNDER
WhatsApp WhatsApp