Kayseri Psikiyatrist

Psikiyatri Nedir?

Psikiyatri, akıl ve ruh hastalıklarının önlemi, teşhis ve tedavisi yapılması için uğraşan hekimlik ve bilim dalıdır

Başlıca ilgi alanı beyin hastalıklarıdır. Psikiaytri alanında, günlük dilde akıl hastalığı, ruh hastalılğı aşırı sinirlilik gibi dillendirilen bazı durumlar vardır. Bu hastalıklar düşünce, davranış ve duygulardaki değişikliklerle kendini gösterir. Psikiyatri bu bozuklukların tanı ve tedavisi ile ilgilenir.

Psikiyatri sadece bir akıl, mantık ve düşünme biçimi meselesi değildir. Çünkü beyin tüm organlarımız gibi bizim kontrolümüz dışında da çalışabilen bir organdır. İnsanlar duygu ve düşüncelerinikontrol etmeye çalışırlar ancak çoğu zaman bu konuda başarısız olurlar. . Psikiyatri de beyindeki bu bozuk çalışma mantığını düzeltmekle ilgilenir.

Kayseri Psikiyatri Doktorları

Danışman Doktorlarımız

Kayseri Çoçuk Psikiyatri Doktorları

Danışman Doktorlarımız

Psikiyatrist kimdir?

Psikiyatrist, tıp fakültesinden mezun olmuş ve psikiyatri uzmanlığını tamamlamış bir tıp doktorudur. Psikiyatristler, duygu, düşünce, davranış ve zihinsel süreçlerle ilgili bozuklukların (birincil, ek ve ortak tanılar) tanılarını değerlendirmek ve gerekli tedavi planlarını geliştirmek için tıbbi bir yaklaşım kullanır. Bu tedavi planını geliştirirken ilaç, elektrokardiyogram gibi yöntemler kullanıp, gerektiğinde psikometrik testler, hastaneye yatış ve danışmanlık için gerekli yönlendirmeleri yapar. Psikoterapi eğitimi almış psikiyatristler de psikoterapi sağlayabilir.

Psikiaytist ne yapar?

 • Danışanların şikayetlerini dinler,
 • Danışanın tıbbi öyküsü hakkında ayrıntılı bilgi yer alır ve hasta bilgi formuna kaydeder,
 • Danışanın genel muayenesini yapar,
 • Anksiyete (kaygı) bozukluklarının, depresyonun, panik bozukluğunun, şizofreni ve buna benzer diğer duygu durumu bozuklukları ile bağımlılıkların tanı ve tedavisini yapar,
 • Muayene bulgularına ve tetkik sonuçlarını göz önünde bulundurarak hastalıgın teşhis, tedavi ve takibini değerlendirir
 • Yeme ve uyku bozuklukları gibi problemlerin tanı ve tedavisini yürütür,
 • İlaç ile tedavinin yanı sıra psikoterapi uygulayabilir,
 • Yaşlılık ile birlikte ortaya çıkan ruhsal sorunların tespitini ve tedavisini yapar,
 • Hasta veya hasta yakınına hastalık, hastalığın tedavisi, hastalığın riskleri ve bu hastalıktan korunma konuları hakkında bilgi verir,
 • Psikiyatrik hastalarının takip ve kontrollerini yapıp, hasta raporlarını hazırlar,
 • Gerektiğinde hastaların tedavi değişikliğine karar verebilir,
 • Gerektiğinde ilgili hekimlerle birlikte çalışır,
 • Hastanede yatan hastaların takibini ve kontrolünü yapar.

Psikoloji nedir?

Psikoloji, gözlenen ve gözlenemeyen insan ve hayvan davranışlarını inceleyen bilim dalıdır.

Psikolojinin çalışma alanı, insanın düşünce, duygu ve davranışlarıdır.

Psikoloji, bu üç temel yapı üzerinde yoğunlaşır ve bu yapılar birbirinden bağımsız düşünülemeyecek bir bütün oluştururlar.

İnsanların hayatlarına yön veren pek çok psikolojik unsur vardır. Bu psikolojik unsurların anlaşılması hususunda psikoloji biliminden faydalanılmaktadır. İnsanların genel olarak psikolojik halleri, kendilerinin toplum içerisindeki profilini oluşturmasında ve imajını biçimlendirmesinde bir yönlendirme ve etki sağlamaktadır.

Psikolog kimdir?

Psikolog üniversitelerin 4 yıllık psikoloji lisans eğitimini tamamlamış, İnsan ve hayvan davranışlarının yapı ve süreçlerini, gözlem ve deney gibi bilimsel yöntemleri kullanarak inceleyen, davranış bozukluklarının ve gelişim sorunlarının teşhis ve tedavisi yönünde faaliyetlerde bulunan kişidir.

Psikolog Ne Yapar?

Psikologlar;

 • İnsanlarda görülen normal ve normal dışı davranışları, insanların psikolojik süreçlerini inceler.
 • İnsan davranışlarının fizyolojik sebepleri hakkında araştırmalar yapar.
 • Davranış bozukluklarının teşhis ve tedavisi için psikoterapi yapabilmenin yanısıra sorunların çözülebilmesine yönekik danışmanlık verir,
 • Başvuran danışanların psikolojik gereksinimlerini ve sorunlarını saptayarak çözüm yolları bulmaya çalışır.
 • Bireylerin sosyal uyumlarını ve iletişim becelerileni geliştirebilmek için danışmanlık yapar.

Psikolog ve Psikiyatrist Farkı Nedir?

Sıklıkla karıştırılan ve birbirinin yerine kullanılan iki meslek olarak,psikologlar ve psikiyatristlerin bazı benzer sorumlulukları vardır. Aralarındaki en büyük farklardan biri eğitimdir. Psikologlar dört yıllık bir lisans derecesini tamamlarlar, ardından bir alanda uzmanlaşırlar ve sonrasında yüksek lisans derecesi alabilirler.Psikiyatristler ise altı yıllık bir tıp fakültesini tamamladıktan sonra psikiyatride uzmanlaşabilirler.

Psikiyatristler farmakoloji konusunda eğitimlidir, bu nedenle ilaç tedavisini kullanabilirler ancak psikologlar ilaçlara müdahale edemezler. Bu da psikiyatristlerden önemli bir farktır.

Psikologlar olası tanılar hakkında konuşabilir ve kesin tanı koyamazlar, sadece psikiyatristler kesin tanı koyma yetkisine sahiptir. Psikologlar bilimsel temellere dayalı psikoterapi yaklaşımını kullanır.

Psikoterepi Nedir?

Psikoterapi en geniş anlamıyla ruhsaly yollar ile yardım ve iyileştirme anlamına gelir. Bu tanım her türlü yardımı içermekle birlikte, psikiyatride psikoterapi, belirli teori ve yöntemlere dayanan psikoterapidir.

Benzer bir tanımda psikoterapi, hastanın önceden var olan semptomlarını ortadan kaldırmayı, değiştirmeyi, geriletmeyi, hatalı davranışlarını düzeltmeyive kişilik gelişimini sağlamayı amaçlar. Psikoterapi Psikolojik anlamda eğitimli bir kişi tarafından uygulanan profesyonel bir tedavidir.

Psikoterapi ihtiyacı olan bir kişi daha olgun bir kişilik yapısına kavuşmak ve kendini daha iyi anlamak için psikoterapiste gelir. Birincisi, kişinin kişiliğinin dinamik organizasyonunu ve yapısını anlama yeteneğidir. İkinci faktör ise bu bilgi ve değerlendirmeyi onun anlayabileceği ve yararlanabileceği şekilde ona iletebilmektir. Hastaya zihinsel aktarım ve davranış kalıplarının açıklanması bu kişide herhangi bir değişiklik meydana getirmez. Kalıcı değişimin gerçekleşmesi için, bu bilgilerin hasta tarafından duygusal düzeyde anlaşılması ve deneyimlenmesi gerekir.

Yaygın Psikoterapi Ekolleri

 • Bilişsel Davranışçı Terapi (BDT),
 • Hipnoterapi (Hipnoz ile Terapi),
 • Psikoanalitik Terapi,
 • İnsancıl - Varoluşçu Terapi,
 • Gestalt Terapisi,
 • Psikodinamik Psikoterapi,
 • Art Terapi,
 • Aile Sistemleri Terapisi,
 • Şema Terapi,
 • EMDR Terapisi (Göz Hareketleriyle Sistematik Duyarsızlaştırma ve Yeniden İşleme),
 • Kabul ve Kararlılık Terapisi (ACT),

Psikiyatri kliniğimizde uzman psikiyatrist ve psikolog kadromuz ile size en iyi hizmeti sunmak amacı ile, teşhis ve tedavisi uygulanan hastalıklarından bazıları şunlardır:

Psikiyatri (Psikiyatri Doktoru) Hangi Hastalıklara Bakar 

1-Depresyon

Depresyon duygusal tepkinin ve yoğunluğunun beklenenden fazla olduğu kendine özgü belirtileri olan, ciddi ve ciddiye alınması gereken, tedavi edilmezse aylarca hatta yıllarca sürebilen bir hastalıktır. Herkes yaşamının bir dö- neminde hüzün, keder, mutsuzluk gibi duygulanımlar yaşayabilir. Bunlar, genellikle yaşanan olaylarla ilişkili ve geçicidir. Oysa bazen bu duygulanımlar daha aşırı boyutlarda ve daha uzun süre yaşanırlar. Hatta bazen buna yol açabilecek belirgin bir neden de yoktur veya neden vardır ama gösterilen duygusal tepkinin süresi ve yoğunluğu beklenenden fazladır. Artık bu duygulanımlar yaşamla, kişiinin kendisiyle, çevresiyle ilişlkisini bozmaya başlamıştır.

Depresyon, keder-elem yönünde artmış duygu durumudur, ruhsal çökkünlük halidir. Derin üzüntülü bir duygu durum içinde düşünce, konuşmave hareketlerde yavaşlama, güçsüzlük, değersizlik, isteksizlik, karamsarlık duygu–düşünceleri ile fizyolojik işlevlevlerde yavaşllama vb. belirtileri içeren bir hastalıktır.

Depresyon aynı zamanda, tedaviye iyi yanıt veren ve sonunda tam olarak iyileşebilen bir hastalıktır. Oysa depresyon geçirenlerin çoğu, tedavi edilebilir bir hastalık olduğunu düşünmezler ve bu nedenle tedavi arayışı içine girmezler. Özellikle bizim toplumumuzda depresyon büyük oranda tedavi gerektirir bir hastalık olarak değerlendirilmez; sanki normal bir yaşam biçimi, kader veya kişilik özellikleri gibi görülür. Oysa depresyonda tedavi yardımı almak için, soğuk algınlığında oldugundan çok daha fazla neden vardır.

2-Bipolar Bozukluk

İki uçlu duygudurum bozukluğu, kişinin hislerinde ve hissettiklerinde, duygudurumunda, düşüncelerinde, enerjisinde ve yaşam fonksiyonu kabiliyetlerini etkileyen bir beyin hastalığıdır. Bu, insanların günlük yaşamda yaşadıkları iniş çıkışlardan çok farklıdır; iki uçlu duygudurum bozukluğu’nun belirtileri kişiyi ve aileyi zorlar. İki uçlu duygudurum bozukluğu ilişkilerin zarar görmesine işte okulda başarısızlıklara, kötü performansa hatta intihara sebep olabilir. Tedavi edilebilir bir hastalıktır ve hastalar üretici ve kesintisiz, yaşamlarını sürdürebilir.

3-Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu

Günümüzde önemli halk sağlığı sorunu olarak karşımıza çıkan Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu (DEHB), 7 yaşından önce başlayan ve bireyin gelişim düzeyine uygun olmayan, dikkati toplama ve sürdürme, aşırı hareketlilik ve ataklıkla karakterize yaşam boyu devam eden bir sorundur.

DEHB yaramaz çocuklara konulan bir etiket değil, tanı kriterleri açıkça belirtilmiş klinik bir rahatsızlıktır.

Bu sorun, gelişimsel olarak üç temel alanda problem oluşturmaktadır. Bunlar;

 • Dikkat süresi kısalığı,
 • Kendini kontrol etmede güçlük çekme,
 • Davranışlarda ya da düşüncelerde ataklık ve huzursuzluk olarak görülmektedir.

DEHB gelişimsel bir rahatsızlıktır, bir anda ortaya çıkmaz. Bu problemlerin çocuğun günlük yaşamını olumsuz olarak etkiliyor demektir. Sadece evde veya sadece okulda davranış sorunları olan bir çocuğa DEHB tanısı konamaz. Son olarak bu problemlerin birden fazla ortamda görülüyor olması gerekmektedir.

4-Sosyal Fobi

Sosyal fobi bireyi birçok sosyal ortamda bulunma isteğini önemli ölçüde azaltan, yaşam kalitesinde bozulmalara yol açan, bireyi ikili ilişkiler kurmaktan uzaklaştıran ciddi bir davranış bozukluğudur. Bu davranış bozukluğu, kişinin daha önceden tanımadığı insanlar ile karşılaşma, başka insanların gözünün önünde olma, karşı cinsle veya bir topluluk önünde konuşma gibi sosyallik gerektiren durumlardan önemli ölçüde, uzun süreli ve tekrarlanan bir korku duyma durumu olarak tanımlanmıştır. Bahsedilen ilişkisel ya da toplumsal durumlar bireyde ciddi bir kaygı uyandırır kişi her ne kadar bu kaygının anlamsız olduğunu bilse de yoğun bir kaygı yaşama devam eder. Sosyal fobiye sahip kişi çoğu zaman kendisine kaygı uyandıracak sosyal ortamlardan kaçınmaya çalışır, kaçınamadığı durumlarda yoğun bir kaygıya katlanmak zorunda kalır.

Sosyal fobi ile utangaçlık birbirine karıştırılmamalıdır. Kişiler genelde klinik ortamında kendinde bir sorun olmadığını sadece bir utangaçlık yaşadığını yada kişilik yapısının böyle olduğunu ifade edebilirler. Danışana utangaçlık ile sosyal kaygı bozukluğu arasındaki farkı nasıl anlatabiliriz:

 • Sosyal kaygı bozukluğu ile utangaçlık birbiri ile karıştırılmamalıdır.
 • Utangaçlık ile sosyal fobi arasında işlevselliğin bozulması ile arasında fark vardır.
 • Sosyal kaygı bozukluğu temelinde korkuyu barındırırken utangaçlığın temelinde yoğun korku yoktur
 • Utangaçlık her insanın yaşayabileceği bir duygudur.
 • Sosyal kaygı bozukluğunda kaygı verici stresöre verilen tepki verilmesi gerektiğinden daha fazladır.
 • Sosyal kaygı bozukluğunda fiziksel belirtiler utangaçlığa göre çok daha yoğun yaşanmaktadır.
 • Sosyal kaygı bozukluğu kaçınma davranışlarına yol açar
 • Sosyal kaygı bozukluğu akademik başarıyı olumsuz etkiler

5-Anksiyete Bozuklukları

Anksiyete; nedeni bilinmeyen, içten gelen, belirsiz, korku, kaygi, sikinti, kötü bir sey olacakmis endisesi ile yasanan bir bunalti duygusudur. Yasami tehdit eden ya da tehdit seklinde algilanan bir çesit alarm duygusudur. Içten ya da distan gelen tehlikeler ya da tehlike beklentilerine karsi yasanan bir tepkidir. Çok hafif gerginlik ve tedirginlikten panik derecesine varan degisik yogunluklarda olabilir. Anksiyetenin patolojik özellikleri yanisira uyuma dönük islevi de vardir. Iç ve dis tehlikelere karsi koruyucu, uyarici, önlem alinmasini saglayan bir yönü de vardir. Algilanan bu tehlikelere karsi benlik (ego) savunma düzeneklerini kullanarak basetmeye, önlem almaya, kendini korumaya çalisir. Eger benlik gücü yerindeyse sorun çözülür. Bu nedenle her zaman patolojik ve normal anksiyete arasinda ayrim yapmak kolay olmayabilir.

6-Yeme Bozuklukları

 • Anoreksiya Nevroza:

Gereksinimlere göre enerji alımını kısıtlama tutumu, kişinin yaşı, cinsiyeti, gelişimsel olarak izlediği yol ve beden sağlığı bağlamında belirgin bir biçimde düşük bir vücut ağırlığının olmasına yol açar. Belirgin bir biçimde düşük vücut ağırlığı, olağan en düşüğün altında ya da çocuklar ve gençler için beklenen en düşüğün altında olarak tanımlanır.
Kilo almaktan ya da şişmanlamaktan çok korkma ya da belirgin bir biçimde düşük vücut ağırlığında olmasına karşın kilo almayı güçleştiren sürekli davranışlarda bulunma anorekisya nevroza belirtileri arasında gösterilebilir.

 • Bulumia Nevroza:

Yeme bozukluğunun bir çeşidi olan bulimia nevroza, yemek yemenin kontrolünün kaybedilmesiyle karakterize edilir. Bulimia nevrozada hasta kısa bir sürede sık bir şekilde fazla yemek yemektedir . Bu yeme krizleri 3 ay boyunca en az 15 günde bir olmalıdır. Aşırı yeme krizleri kontrolünü kaybetme hissiyle birliktedir. Hasta bu krizin başlamasını engelleyemez ve başlayınca da durduramaz. Yemek yeme bu hoşlanılmayan duygulanımı azaltmaktadır. Sonrasında ise suçluluk duyguları, kilo alma korkusu ve fiziksel rahatsızlık gelir. Hastalar kriz sonrası kilo almamak için kusmaya çalışırlar.

7-Obsesif Kompulsif Bozukluk (OKB)

Okb genellikle gençlik ya da erken yetişkinlik yıllarında başlayan ve kişinin gündelik işlevlerini kısıtlayan, kişinin aklının ısrar ettiği bazı davranışları tekrar tekrar yapma zorunluluğu hissettiği bir kaygı bozukluğudur.

 • Obsesyon:

Kişinin aklına istemsizce giren, sürekli tekrarlayan düşünceler ya da imgelerdir. Bunları yaşayan kişiler genellikle bu düşünceleri akla aykırı olarak veya kontrol edilemez olarak algılarlar. Güçlü ve sık bir biçimde yaşanmakla birlikte kişinin günlük işlevlerini bozacak seviyededir.

 • Kompulsiyon:

Kişi bir felaketi önlemek amacıyla ya da sıkıntıyı azaltmak için kendini yapmaya zorunlu hissettiği tekrarlayıcı olarak yaptığı davranışlardır. Fakat davranışın görünen amacıyla gerçek bir bağı yoktur. Kişi Davranışı yerine getirilmediğinde korkunç sonuçların doğacağına inanır.

8-Şizofreni

Kişinin alışılagelmiş algılama ve yorumlama biçimlerine yabancılaşarak kendine özgü bir içekapanım dünyasına çekildiği bir ruhsal bozukluktur. Şizofreni kelimesi “zihin bölünmesi” anlamına gelmekle birlikte günümüzde bu tanımlama kullanılmamaktadır. Şizofreni, akut belirtilerle başlayabildiği gibi, yavaş ve sinsi bir biçimde başlayabilir. Sinsi başlangıçta, çevreye karşı ilginin azalması, aldırmazlık, toplumdan kaçma, sık aynaya bakmayla kendini belli eden kendi bedeni ile aşırı ilgi, garip ilgiler, metafizik uğraşlar söz konusudur. Bu dönemde hasta adayı genellikle genç yaşta olduğundan “karasevdaya tutuldu”, “topluma küstü” vb. biçiminde yorumlara gidilir. Bazen depresyon belirtileriyle ya da başka ruhsal hastalıklara benzer belirtilerle başlayabilir. Özellikle delikanlılık çağında, her türlü ruhsal rahatsızlığın başlangıcında, şizofreni de akıldan uzak tutulmamalıdır. Şizofreni gibi ciddi rahatsızlıklarda sizin için en iyi olan şey alanında yetkin bir uzmana danışmaktır.

Kayseri Psikiyatri Hakkında Sık Sorulan Sorular

Kayseri'de hangi hastanelerde psikiyatri var?

Kayseri’de şehir hastanesi, devlet hastanesi, fakülte, özel hastane ve kliniklerde psikiyatri bölümü bulunmaktadır.

Kayseri'de Psikiyatri ücreti ne kadar?

Psikiyatri ücretleri danışanlar için hep bir soru işareti oluşturmuştur. Burada net bir fiyatlandırma ölçütü vermek çok sağlıklı olmayacaktır. Çünkü psikiyatri ücretleri gideceğiniz uzmanın aldığı eğitimlere, deneyimine, yaşadığı şehire, iş yoğunluğuna göre değişmektedir. Kayseri’de psikiyatri seansları özel hastaneler ve kliniklerde ücretli olup şehir hastanesi, devlet hastanesi ve fakültede ücretsizdir.

Psikiyatrist nasıl olunur ?

6 yıllık tıp fakültesini bitirdikten sonra tıp mezunlarının girdiği tıpta uzmanlık sınavı (TUS) girip psikiyatri bölümünü kazanan ve 4 yıllık uzmanlık eğitimini tamamlamış olan kişiler psikiyatrist ünvanını alır.

Online bir psikiyatrist ilaç yazabilir mi?

Psikiyatrist online seansta gerekli gördüğü durumda reçete yazabilir. Reçetenizi digital ortam üzerinden ulaşabilirsiniz.

Psikiyatrist ilaç yazabilir mi ?

Tıp Fakültesi eğitimi tamamlamış ve psikiyatri uzmanlığını yapmış her doktor gerekli gördüğü durumda ilaç yazabilir.

Anksiyete için bir psikiyatrist mi veya psikologa mı görünmeliyim ?

Önce bir psikiyatrist ile görüşülerek net tanı konulmalı, daha sonra uygun tedavi yöntemleri belirlenerek ilaç tedavisi ve psikoterapi ile tedaviye devam edilmelidir.

Psikiyatrist hipnoz yapabilir mi ?

Eğitimini almak şartıyla uygulayabilir.

Psikiyatriste görünmek için sevke ihtiyacım var mı ?

Psikolojik bir destek almak için herhangi bir sevke gerekmemektedir. Kişinin son zamanlarda işlevselliğinin düşmesi, beslenme bozukluğu yaşaması, uyku problemleri yaşaması, kendini devamlı bitkin hissetmesi gibi sorunlar görülmesi halinde psikiyatriste başvurması gerekir.

Psikiyatristler konuşma terapisi yapar mı ?

Psikiyatristlerde eğitimini almış olduğu psikoterapi yöntemlerini uygulayabilir.

Adli psikiyatrist (forensic psychiatrist) nasıl olunur ?

Psikiyatri uzmanı eğitimini aldıktan sonra adli psikiyatri bölümlerine yönlenen ve burada eğitimlerini tamamlayan kişiler adli psikiyatrist olabilirler.

Beslenme psikiyatristi (nutritional psychiatrist) nasıl olunur ?

Psikiyatri uzmanı eğitimini aldıktan sonra beslenme psikiyatri bölümlerine yönlenen ve burada eğitimlerini tamamlayan kişiler beslenme psikiyatrist olabilirler.

Bir psikiyatrist alkolizme yardımcı olabilir mi ?

Psikiyatristler eğitim hayatlarında alkol ve madde bağımlılığı konusunda eğitim alıp hasta tedavi etmektedir. Alkol, madde ve davranış bağımlılığı gibi durumlarda psikiyatriste başvurmak gerekir.

Psikiyatrist olmak için tıp okumak zorunda mısın ?

Psikiyatrist olmak için öncelikle 6 yıllık tıp fakültesi eğitimini tamamlamak gerekir. Bu eğitimin ardından 4 yıl da psikiyatri alanında uzmanlık eğitimi şarttır. Ancak 10 yıllık temel eğitimin ardından psikiyatri uzmanı olunabilmektedir.

Psikiyatristten nasıl randevu alınır ?

Devlet ve şehir hastanelerinde bulunan psikiyatri doktorlarından randevu alabilmek için MHRS uygulamasını kullanabilir yada ALO82 hattını arayarak randevu oluşturabilirsiniz. Özel hastane ve kliniklerden randevu oluşturmak için ilgili kurumun iletişim numaralarını aramanız gerekmektedir.

Çocuk psikiyatristi ne iş yapar ?

Çocuğun psikiyatristi 18 yaş altı çocukların genel ruhsal durum muayenesini yapar. Psikiyatrik hastalıkların tanısını koyar. Her çocuğa uygun takip yöntemini(ilaç tedavisi, terapi, özel eğitim) planlar. İlaç tedavisi ve terapi sürecini kendisi takip eder ve gerekli durumlarda zeka, dikkat değerlendirmeleri için testler yapılmasını planlayabilir.

Klinik psikiyatrist ne iş yapar ?

Klinik psikiyatrist tanımı doğru değildir. Psikiyatrist bir hekim olduğu için hali hazırda poliklinik hizmetleri verir. Klinik psikolog terimi vardır. Psikoloji lisans eğitiminden sonra klinik yüksek lisans ve doktora yapan psikolog klinik psikolog unvanını alır.

Danışman psikiyatrist (consultant psychiatrist) nedir ?

Danışman psikiyatrist tanımı doğru değildir. Psikiyatrist aldığı 6 yıllık tıp ve 4 yıllık uzmanlık eğitimi neticesinde isteyen kişilerede danışmanlık hizmeti verebilir.

Depresyon da tedavi için psikoloğa mı yoksa psikiyatriste mi gitmem gerekir ?

Depresyon tedavisi ve benzeri ruhsal bozukluklar için öncelikle psikiyatri uzmanına gidilir. Psikiyatrist gerekli gördüğü durumda psikoloğa destek için yönlendirebilir.

Bir psikiyatrist otizmi teşhis edebilir mi?

Otizm tanısı koymak için çocuğun kapsamlı bir gelişimsel değerlendirmesi yapılmalıdır. Bu tanıyı koyacak uzman  Çocuk ve Ergen Psikiyatristleridir.

Danışman ve psikiyatrist arasındaki fark nedir ?

Danışman çok geniş bir kavramdır bu alanda psikologlar PDR ciler ve psikiyatri uzmanları hizmet verebilir. Ancak bunun dışında bu eğitimi almamış kişilerden destek alınmaması tavsiye edilir.

Terapist ve psikiyatrist arasındaki fark nedir ?

Terapi yapan kişiye terapist denir. Psikiyatri uzmanı eğitimi gereğince mezuniyetinde ve özünde bir terapisttir. Benzer şekilde klinik psikolojide eğitim almış psikolog ve PDR cilerde bu hizmeti verebilir. Psikiyatrist ruh sağlığını değerlendiren normal ve anormal kavramlarının teşhisi koyabilen doktor sıfatı olabilen kişidir.

Çocuk Psikiyatristi Tanı Koyabilir Mi ?

Evet koyabilir. Sadece psikiyatristler ruh sağlığı hastalıklarına tanı koyma beceri ve yetkisine sahiptir.

Yazar Dr. Öğr. Üyesi Şaban Karayağız.
0542 819 23 20
Gevhernesibe Mahallesi Gök Geçidi Sokak No:29/32, Kocasinan TMS Clinic Kayseri Şubesi
GÖNDER
WhatsApp WhatsApp