Emdr Terapisi Nedir?

EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing) Göz Hareketleri ile Duyarsızlaştırma ve Yeniden İşleme anlamına gelen etkili bir psikoterapi yaklaşımın/yönteminin adıdır. 1987 yılında Amerikalı psikolog Dr. Francine Shaphiro’nun göz hareketleri ile rahatsız edici düşünce ve duyguların şidde­ tini azaltabileceğini tesadüfen keşfetmesiyle oluşan bu yöntem, psikoterapistlerin ve araştırmacıların katkılarıyla hızla gelişmiş ve bütüncül bir terapi yöntemi hâline gelmiştir.

İlk dönemlerinde, daha çok Travma Sonrası Stres Bozukluğu (TSSB) için uygulanan bir terapi modeli olarak karşımıza çıkan EMDR, günümüzde bağımlılık davranışları, öfke, anksi- yete, depresyon, kayıp ve keder, ağrıyı azaltma, benlik saygısını geliştirme, stres yönetimi ve performans geliştirme gibi farklı alanlarda kullanılmaktadır.

EMDR’nin etki mekanizmasının nasıl olduğunu anlayabilmek için beynimizin nasıl çalıştığına kısaca değinmek gerekir. Yaşamımız boyunca deneyimlediğimiz her şey, beynimizin sağ ve sol yarımküreleriyle algılanır. Fizyolojik bir sistem olan bu duruma ‘işlemleme’ diyoruz. Ancak travmatik ya da duygusal yoğunluğu fazla olan deneyimlerde bu Fizyolojik sistem, gelen bilgileri işlemekte zorluk yaşar. Duygu, düşünce, duyum, imge, ses, koku gibi bilgiler işlenip ilişkili anı ağlarına bağla­ narak bütünleşemez. Bu anılar kendimize ve dünyaya karşı inançlarımızı, dolayısıyla bugünkü duygu ve davranışlarımızıolumsuz olarak etkiler. Doğal afetler, büyük kazalar, kayıplar, savaş, taciz, tecavüz gibi önemli travmaların yanı sıra, başta çocukluk çağı olmak üzere her yaşta yaşanan ve etkisi travmatik olan her tür yaşantı; günlük hayatta aile, okul ve iş çevresinde yaşanan olumsuz olaylar, şiddete maruz kalma, aşağılanma, reddedilme, ihmal ve başarısızlık gibi deneyimler işlenememiş anılar arasında yer alabilir.

EMDR, bu tür anıların yeniden ele alınıp işlenmesini sağlayan bir terapi yöntemidir. Beynin zamanında yapamadığı işlemi yapmasını sağlar. “Bir anının işlenmesi” kavramını biraz açacak olursak; anının travmatik özelliklerinin daha az rahatsız edici olarak hissedilmesi, anıda öğrendiğimiz yanlış yargıların doğru ve olumlu düşüncelerle değişmesidir. İşlemleme sonucunda, gündelik hayatta bizi olumsuz etkileyen ve sorun ola­ rak karşımıza çıkan duygu, düşünce ve davranış kalıplarından özgürleşiriz. Hatta farkında olmadan olumsuz etkilendiğimiz belli tutum, kişi, nesne gibi etkenler artık bizi etkilememeye başlayabilir.

EMDR TERAPİSİ ZARARLARI

EMDR terapisi, bir uzman eşliginde gerekli prosedüre uygun şekilde gerçekleştirilirse her hangi bir yan etki ortaya çıkmayacaktır. EMDR son derece güvenilir bir yöntem olarak bilinmektedir fakat bazı durumlarda ve bazı kişilerde anıların yeni çalışılmaya başladığı dönemlerde kısa süreli bir sıkıntılı dönem yaşanabilmektedir. Bu kısa süreli sıkıntı kolay bir şekilde kontrol altına alınabilir ve kişinin daha da kötüleşmesine yol açmaz. İyilik ve mutluluğa giden yolda sıkıntılar olabilir. EMDR terapisinde kişinin psikolojik olarak büyümesi ve gelişmesi için taşlar yerinden kontrollü bir şekilde oynatılır, kişi konfor alanından çıkarılarak yaşam alanını genişletecek öğrenme alanına ulaştırılır. Bu durumun getirdiği kontrol altına alınabilir bazı sıkıntılar oluşabilse de bu sıkıntılar bireyin daha kötüleşmesine ve psikolojik açıdan tehlikeye girmesine sebep olmaz.

Nedir bu sıkıntılar?

 • Henüz işlemlenmemiş yeni anıların hatırlanmasından kaynaklı sıkıntılar.
 • Seans içinde yaşanan yoğun duygulanım ve eşlik eden bedensel hisler.
 • Seanslardan sonra kabuslar ya da ilginç rüyalar görülebilir. Bu da işlemlemenin devam ettiğini gösteren tehlikeli olmayan hatta olumlu bir durumdur.

EMDR konusunda yetkin ve ehil bir terapist bütün bu olası durumlar hakkında danışanı bilgilendirir, bilinçlendirir ve eğitir. O yüzden terapiler herhangi bir sorun yaşanmadan devam eder.

EMDR terapisinin ilk aşamaları öncelikle duygu kontrol yöntemlerinin öğrenilmesine ve güçlendirmeye ayrıldığı için danışanlar bu rahatsız edici duygularla kolayca başa çıkabilirler.

EMDR HANGİ HASTALIKLARDA KULLANILIR

EMDR; hastalık ya da belli patolojilerle çalışmaz. Ruhsal, Zihinsel, duygusal, ilişkisel sorunlara yol açan geçmiş olumsuz yaşam deneyimlerini hedefler. Araştırmaların da gösterdiği gibi geçmişte; çocukluk ve gençlik döneminde yaşanmış travmalar hastalıkların temelini oluşturur. Hastalığa kaynaklık eden anı ağları temizlendiğinde, görünürdeki patoloji de ortadan kalkmaktadır. Yine de EMDR’ın yaygın kullanım alanlarını sıralamakta fayda vardır.

EMDR terapisinin hedefi zihinsel, ruhsal, duygusal, ilişkisel sorunlara yol açan olumsuz yaşam deneyimleridir. Geçmişte yaşanan bazı tramvalar psikolojik hastalıkların temelini oluşturmaktadır. Hastalığa kaynaklık eden anılar temizlendiğinde görünürdeki patoloji de ortadan kalkmaktadır. EMDR’ın yaygın kullanım alanları şunlardır:

 • Akut Stres Bozukluğu ( Ani gelişen olumsuz yaşam olayları)
 • Aldatma/Aldatılma Sorunları
 • Ölüm ve Yas Sorunları
 • Stresle Baş Etme
 • Kaygı Bozuklukları
 • Panik Bozukluk
 • Öfke Sorunları
 • Depresyon
 • Sınav Kaygısı
 • Fobiler
 • Kapalı alan (Agora fobi; özellikle EMAR Tomografi ve asansör ile ilgili fobiler)
 • Yeme Bozuklukları, (Obezite, AnoreksiyaBlumiya, AnoreksiyaNervoza)
 • Migren, Fibromiyalji
 • Obsesif Kompulsif Bozukluk (OKB)
 • Cinsel Sorunlar
 • Bağımlılık Sorunları
 • Özgüven Eksikliği
 • Perfomans Endişesi
 • Performans geliştirme
 • Uykusuzluk
 • Ayrılık, AŞK acısı ile baş etme
 • Organ kayıplarına bağlı sorunlar, Fantom ağrı, ağır ameliyatlar sonrası oluşan psikolojik sorunlar)
 • Şiddet,İstismar, İhmal, gibi erken dönem çocukluk travmaları
 • Cinsel istismar, taciz, tecavüz
 • Kaza, doğal felaket, sosyal olaylara bağlı travmalar
 • Narsistik, Borderline, Psikotik, vb, Kişilik Bozuklukları

EMDR TERAPİSİ NASIL UYGULANIR

EMDR nedir ve nasıl yapılır çok merak edilen konular arasında yer almakta. Bu yazımızda sizler için EMDR terapisini detaylı bir şekilde açıklamaya çalışacagız. EMDR terapisi 8 aşamaya ayrılıri bu da birden fazla seansa katılmanız  gerektiği anlamına gelir.

Tedavi kişiden kişiye ve durumdan duruma farklılık gösterse de genellikle 6 ila 12 seans arası sürmektedir.

Aşama 1 - Danışanın geçmişinin öğrenilmesi ve tedavi planının yapılması:

Yetkili terapist, tedavi sürecinde neler yapması gerektigini belirlemek amacı ile önce danışanın belirtilerini ve sağlık geçmişini sorgular. Bu değerlendirmeyi yaparken aynı zamanda travmanız hakkında da kısa bilgiler alacaktır.

Aşama 2- Hazırlık:

Terapistiniz, duygusal ya da psikolojik olarak yaşadığınız stresle başa çıkmayı öğretmek amacıyla size birkaç teknik gösterir. Yalnızca stres değil, travma esnasında yaşayabileceğiniz rahatsızlık duygusuyla da başa çıkmak için kullanılabilir bu öğretilen teknikler. Buna “kaynak bulma” da denir. 

Terapist yaşadığınız stres yaşatan olaylar ile nasıl başa çıkacağınız konusunda size birkaç teknik gösterecektir.

Örneğin, farkındalık egzersizleri ve derin nefes alma çalışmaları gibi stresle başa çıkma teknikleri öğrenebilirsiniz. 

Aşama 3- Değerlendirme:

EMDR tedavisinin üçüncü aşamasında, terapistiniz, hedeflenecek belirli bir anıyı ve bu anıyla ilgili herhangi bir bakış açısını seçme sürecinde size rehberlik edecektir, örneğin:

 • Acı veren duygular veya fiziksel duyumlar,
 • Araya giren düşünceler veya görüntüler,
 • Üzücü veya istenmeyen kendine inançlar.

Aşama 4 – 7- Tedavi: 

Ardından terapistiniz, hedeflenen anıları ele almak için EMDR terapi tekniklerini kullanmaya başlayacaktır. Bu terapi süreci Aşama 4 'te başlar ve Aşama 7 'ye kadar devam eder. Bu tedavi süreci, 4 adımda gerçekleşir:

 • Hassasiyet azaltma/ desensitizasyon
 • Kurma
 • Beden tarama
 • Kapanış

Aşama 8- Yeniden değerlendirme:

Bir sonraki seansta başlayan yeniden değerlendirme aşamasında, terapistiniz bir önceki seansta ele aldığınız anıları ve duyguları soracaktır.

Bu anılar hala sıkıntıya neden oluyorsa, onları hedef almaya devam edebilirler. Değilse, muhtemelen yeni hedeflere geçmeyi önereceklerdir.

EMDR Kimlere Uygulanır?

Kayseri EMDR Terapisi; çocuklardan başlayarak, yaşlılara kadar her yaştan insana uygulanabilir. İstisna durumlar; Adaptif veri işleme kapasitesi zarar görmüş yaşlılar,Demans, Epilepsi hastaları EMDR için uygun değildir. (İstisnai durumlarda doktor kontrolü ile çalışılabilir.) Hamilelik döneminde de düşük riski var ise uygulanmaz. Çocuklara ve farklı hastalık, bozukluk durumlarına uyarlanmış değişik protokoller kullanılır.

EMDR Terapisi Hakkında Sık Sorulan Sorular

EMDR nasıl çalışır ?

EMDR’ nin Türkçe açılımı göz hareketleri ile duyarsızlaştırma ve yeniden işlemedir. Güçlü bir psikoterapi yöntemidir. Bu güne kadar milyonlarca insanın psikolojik rahatsızlıklarının tedavisinde başarı sağlamıştır.

EMDR kaç seans sürer?

Kesin bir seans sayısı belirtmek doğru olmayacaktır çünkü seans sayısı kişiden kişiye ve durumdan duruma değişmektedir. Bir genelleme yapacak olursak EMDR terapisi 8 ila 12 seans arası sürer diyebiliriz.

EMDR terapi ne işe yarar?

EMDR terapisi, bireyin yaşadığı ve kendisini rahatsız eden olayları, anıları işlemlendirerek anlamlandırır ve bu olayların etkisinden çıkmamıza olanak sağlar.

EMDR gerçekten işe yarıyor mu?

EMDR terapisi yetkili bir uzman taradından doğru şekilde uygulandıgı taktirde son derece etkili bir yöntemdir. EMDR’nin etkileri araştıran bir çok çalışma bulunmaktadır araştırmaların ortak sonucu EMDR’nin hastaların büyükl bir çoğunluğunda travma sonrası stres bozukluğunun etkilerini azalttığı ya da  tamamen ortadan kaldırdığıdır

EMDR'nin başarı oranı nedir?

Yapılan araştırmalar neticesenide EMDR’nin travma sonrası stres bozuklugunda %80 oranında başarılı oldugu bulunmuştur.

EMDR terapisi ücretleri ne kadardır?

Ücretler terapiyi uygulayan kişinin uzmanlıgına göre farklıkık göstermektedir. Ücret bilgisi için iletişim bilgilerimize bakabilirsiniz.

Yazar Uzm. Dr. Cansu Şahin.
0850 333 03 88
Gevhernesibe Mahallesi Gök Geçidi Sokak No:29/32, Kocasinan TMS Clinic Kayseri Şubesi
GÖNDER
WhatsApp WhatsApp