Davranış Bozuklukları

DAVRANIŞ BOZUKLUKLARI

Bireylerin yaşadığı toplumda uyumlu ve sağlıklı ilişkiler kurması beklenir. Bireylerin birbiriyle ve çevresiyle dengeli ilişkiler kurabilmesinin yolu ise çocuklukta başlayan eğitimle gerçekleşebilir. Doğru ve tutarlı eğitim, olumlu çevre koşulları ve dengeli ebeveyn tutumları bu gelişimin sağlıklı tamamlanmasını sağlar. Doğuştan gelen bazı genetik problemler yoksa gelişim evrelerinin getirdiği her türlü sorun, kendi doğal süreci içinde çocuğun sosyalleşmesiyle birlikte zamanla ortadan kalkar. Ancak bazı durumlarda gelişimsel dönemlere özgü doğal sorunlar çevrenin olumsuz etkileriyle birleştiğinde duygusal ve davranışsal bozukluklar olarak ortaya çıkar. Bu bozukluklar çocuğun tepkisel davranışları olarak dikkat çeker. İşte bu olumsuz tepkiler “davranış bozuklukları” olarak bilinir ve eğer ciddiye alınmazlarsa kalıcı bir takım sorunlara yol açabilirler.

Birçok rahatsızlıkta olduğu gibi davranış bozukluklarında da bir tek nedenden söz etmek oldukça güçtür. Genetik faktörlerin çevresel etmenlerle etkileşimi, rahatsızlığın meydana gelmesinde önemlidir.  Davranış bozukluğu olan çocuklar sosyal etkileşimlerde dürtüsel tepkiler gösterebilirler, genellikle diğer kişileri düşman olarak algılar ve önemli sosyal imaları kaçırırlar.

Çocuklarda görülen davranış ve uyum bozukluklarının tedavisinde oyun terapisi etkili bir yöntem olarak kullanılmaktadır. Özelikle parmak emme, tırnak yeme, kardeş kıskançlığı, ayrılık kaygısı, öfke patlamaları, alt ıslatma (enürezis), kaka kaçırma (enkoprezis), öfke nöbetleri, yalan söyleme, saç koparma (trikotillomani) gibi birçok konuda etkili bir yöntem olan oyun terapisi, tedavide tercih edilmektedir.

Oyun terapisi, bu konuda uzman ve gerekli eğitimleri almış olan terapistler tarafından uygulanmalıdır. Bu güne kadar etkililiği kanıtlanmış bir yöntem olan oyun terapisi, Kayseri’de bulunan TMS Clinic’te alanında uzman psikologlarımız tarafından uygulanmaktadır.

                                                                                        Psikolog Mihriban ALEMDAR

 

GÖNDER
WhatsApp WhatsApp