Anksiyete Bozukluğu

      ANKSİYETE BOZUKLUKLARI

      Anksiyete (kaygı), nedeni bilinmeyen, içten gelen, korku, sıkıntı, kötü bir şey olacakmış endişesi ile yaşanan bir bunaltı duygusudur. Bir çeşit alarm duygusu olan anksiyete, kişinin işlevselliğini bozmaktadır. Anksiyete bozukluğunun nedenleri olarak psikolojik, biyolojik ve çevresel faktörlerden söz edilebilir. Anksiyetenin dört temel belirtisinden söz edilebilir. Bu belirtiler: Bilişsel, afektif, davranışsal ve fiziksel belirtilerdir. Kliniğe başvuran bireylerin en sık şikayet ettiği belirtiler ise; çarpıntı, hava açlığı, boğazda düğümlenme, soluk almada zorluk, bulantı, kusma, ishal, titreme, terleme ve kas gerginliği gibi fiziksel belirtilerdir. Anksiyetenin sebep olduğu bu gibi fiziksel belirtiler bireyin işlevselliğini ciddi düzeyde etkilemektedir.

      Anksiyete bozuklukları kronikleşme eğilimi olan, genç ve üretken nüfusu etkileyen, işgücü kaybına neden olan hastalıklardır. Bu bozuklukların tedavisinde; farmakoterapi (ilaçlı tedaviler), psikoterapi (bilişsel-davranışçı  terapiler) ve cihazlı tedaviler (TMS tedavisi) etkili olmaktadır. Özellikle anksiyete bozukluklarının tedavisinde bilişsel-davranışçı  terapilerin etkililiği önemli ölçüde kanıtlanmıştır.

      Kronikleşme eğilimi olan ve direnç gösteren bozukluklar olduğundan dolayı bireyler akut bir tedavi yöntemi ile hızlı bir iyileşmeyi tercih etmektedir. Bu nedenle anksiyete bozukluklarında TMS tedavisi önerilmektedir. TMS tedavisi ile birlikte alınan kombine tedaviler, bu bozukluklarda önemli ölçüde sonuç alınmasını sağlamaktadır. TMS tedavisi, bir manyetik alan oluşturarak beyin hücrelerini dışarıdan uyarım tedavisidir. Tms tedavisi özellikle ilaç tedavisine engel olan bir durum varsa, ilaç yan etkilerinden dolayı doz artımı yapılamıyorsa ya da etkili farmakoterapi kullanımına rağmen tedaviden sonuç alınamıyorsa tercih edilmektedir. Hiçbir yan etkisi bulunmayan tms tedavisi, gebelerde ve çocuklarda da kullanılabilektedir. Bütün bunlarla birlikte farmakoterapi (ilaç tedavisi) ile birlikte kullanıldığında çok daha etkili sonuçlar alınmaktadır.

     Kayseri TMS Clinic’te uzman psikiyatri uzmanlarımız ve yetkin psikolog kadromuzla hastalarımızın takipleri yapılmakta ve uygulan tms tedavisi ile ruh sağlığı bozukluğu yaşayan bireylerde yüz güldüren sonuçlara ulaşmaktayız.

 

                                                                                                                                             Psikolog Mihriban ALEMDAR

GÖNDER
WhatsApp WhatsApp