Depresyon

Depresyon Nedir?

Depresyon (majör depresif bozukluk) nasıl hissettiğinizi, nasıl düşündüğünüzü ve nasıl davrandığınızı olumsuz etkileyen yaygın ve ciddi ancak tedavi edilebilen tıbbi bir hastalıktır. Depresyon sürekli üzüntü halinde olmaya ve zevk veren durumlardan keyif almamaya yol açar. Depresyon çeşitli duygusal ve fiziksel belirtilere yol açabilir. Depresyonlu kişilerde evde ve işte görevlerini yerine getirme yeteneği azalmıştır. 

Depresyon TMS Tedavisi

TMS Tedavisi depresyonda ve gebelikte kullanımı FDA (Amerikan ilaç ve gıda denetim bürosu) tarafından onaylanmış, pek çok klinik çalışma ile etkinliği kanıtlanmıştır. Dünyada 30 yılı aşkın süredir depresyon tedavisinde kullanılmaktadır. TMS Tedavisi tedaviye dirençli depresyon, tekrarlayan depresyon veya ilaçların kullanılmadığı durumlarda güvenle uygulanan bir yöntemdir. Ülkemizde de 15 yıldır uygulanmaktadır. Son yıllarda yapılan en önemli TMS araştırmalarının dan birisi Lamori ve meslektaşlarının yaptığı tarama çalışmasıdır (Iamori ve ark., 2018). Araştırmacılar, rTMS uygulanarak 1996-2018 yılları arasında yapılan 579 çalışmayı inceleyerek bu tedavi yönteminin Alzheimer, depresyon ve şizofreni spektrumundaki hastalıklarda tedavi şekilleri ve sonuçlarını değerlendirmişlerdir. İnceledikleri araştırmalardan sadece 31 tanesinin bu üç hastalığın tedavisi amacıyla uygulandığını belirlemişlerdir. TMS uygulamasının Depresyon tedavisinde başarılı olduğu sonucuna varmışlardır. Tedaviye dirençli depresyon hastalarında yapılan sham kontrollü randomize çalışmalarda tedaviye yanıt oranları istatistiksel olarak anlamlı biçimde daha iyi bulunmuştur (Avery ve ark. 2006; O’Reardon ve ark. 2007; Fitzgerald ve Daskalakis, 2011).

GÖNDER
WhatsApp WhatsApp