Bipolar Bozukluk

Bipolar bozukluk iki uçlu duygudurum bozukluğudur. Çöküşün olduğu depresyon dönemlerine ek olarak duygusal yükselme aşırı coşkun'un veya aşırı öfkenin olduğu mani diye tanımlanan öforik duygulanımda bu hastalığın diğer kutbunda bulunmaktadır.

 Mani, anormal seviyede yükselmiş ruh hali ve aşırı veya abartılmış diğer davranışların meydana geldiği Bipolar bozukluğunun bir evresi olarak tanımlanabilir. Özellikleri kişiden kişiye göre değişebilir ve birkaç gün ile birkaç ay arasında devam edebilir. Bipolar Bozukluk iki kutuplu demektir. Bir kutbunda yükselmiş duygudurum bulunurken diğer kutbunda depresif, çökkün duygudurum vardır. Bipolar Bozuklukta maniye ek olarak kabaca daha hafifi olan hipomani bir diğer duygudurum bozukluğu şekli olarak bilinir. Manik atak tanısı konan bir kişi geleneksel olarak bilişsel davranışçı terapi (CBT), aile odaklı terapi veya grup terapisi dahil edilen psikoterapi ile beraber antipsikotik ilaçlar ile tedavi edilmeye çalışılır (Purse and Gans, 2017). Ruh hali dengeleyicileri, uzun vadeli yönetim ve nöbetlerin önlenmesi için sıklıkla kullanılır. Kalıcı veya şiddetli manik atak geçiren kişiler özellikle intihar düşünceleri varsa elektrokonvülsif terapiden (EKT) yararlanabilir. TMS, EKT’nin depresyonda olduğu kadar manide de etkili olmasından yola çıkılarak EKT benzeri etkileri nedeniyle kullanılmaktadır. DSM-5 tanı kriterlerine göre mani tanısı konmuş hastalara sağ ve sol frontal kortex olmak üzere TMS uygulanmış, sağ frontal loba TMS uygulanmasında manik epizodun şiddeti azalmıştır.

GÖNDER
WhatsApp WhatsApp