Kayseri Danışma

Psikolojik danışman, zorlu yaşam sorunları veya zihinsel sağlık problemlerine sahip kişilere profesyonel destek sunar. Bireylerin gelişimlerini ve çevrelerine uyumlarını güçleştiren faktörleri ortadan kaldırarak, onlara en üst düzeyde gelişme ortamı sağlama, gizli güçlerini geliştirebilecekleri ve kendilerini gerçekleştirebilecekleri koşulların oluşmasında yardımcı olan uzman kişidir. Danışan grupları, çocuk, yetişkin, aile ve çiftleri içerebilir.

Psikolojik danışman, zorlu yaşam sorunları veya zihinsel sağlık problemlerine sahip kişilere profesyonel destek sunar. Bireylerin gelişimlerini ve çevrelerine uyumlarını güçleştiren faktörleri ortadan kaldırarak, onlara en üst düzeyde gelişme ortamı sağlama, gizli güçlerini geliştirebilecekleri ve kendilerini gerçekleştirebilecekleri koşulların oluşmasında yardımcı olan uzman kişidir.

Danışan grupları, çocuk, yetişkin, aile ve çiftleri içerebilir.
Bireylerin zihinsel sağlık problemleriyle ilgilenen, duygusal sorunlar ve zor durumlarla başa çıkmalarına yardımcı olan psikolojik danışmanın mesleki sorumlulukları şunlardır;

  • Psikometrik testler de dahil olmak üzere ruh sağlığı değerlendirmesi yapmak,
  • Danışan sorunlarının psikolojik bir açıklamasını formüle etmek,
  • Uzman psikolojik tedavileri planlamak ve uygulamak,
  • Tedavilerin sonuçlarını izlemek ve değerlendirmek,
  • Klinik olarak hassas bilgileri, hem sözlü hem yazılı olarak, danışanlara, ailelerine ve bakıcılarına açık bir şekilde iletmek,
  • Danışanlarla, güven ve saygıya dayalı bir çalışma ilişkisi kurmak,
  • Daha kıdemli bir psikologdan düzenli klinik ve profesyonel destek almak,
  • Meslek profesyoneli olarak, bilgi ve becerilerini güncel tutmak için sürekli kişisel ve profesyonel gelişimi devam ettirmek,
  • Hasta-doktor gizliliğine sadık kalmak.
WhatsApp WhatsApp