Çocukluk Çağı Depresyonu

Depresyon sadece yetişkinlerde görülen bir sorun değildir, çocukluk ve ergenlik çağlarında da görülür. Mutsuzluk, isteksizlik, zevk alamama gibi içe dönük belirtilerin yanı sıra, çocuklarda öfke, saldırganlık, hırçınlık gibi dışa dönük belirtiler de görülebilir. Depresyondaki çocukların iştahlarında ve uykularında artma/azalma olabilir, gelişimsel olarak beklenen düzeyde kilo alamayabilirler. Şunun gibi cümleler kurabilirler: "gideceğim bu evden", "keşke olmasaydım", "hepiniz ölün", "beni sevmiyorsunuz". Makasla perde veya başka şeyleri kesme kesme, parçalama, kendi saçını kesme, saç-kaş yolma gibi davranışlar sergileyebilirler. Değersizlik hislerinden dolayı başkalarının eşyalarını izinsiz alabilirler, olmamış olayları olmuş gibi anlatabilirler.

Aile içi çatışmalar, boşanma, kardeş doğumu, ihmal, afetler, kronik hastalıklar gibi pek çok stres faktörü çocuklarda depresyonu tetikleyebilir.

WhatsApp WhatsApp