Borderline Kişilik Bozukluğu

Borderline Kişilik Bozukluğu Testi Nedir?

Kişilik bozukluğu tanısı ile başvuran sonrasında borderline (sınırda) kişilik bozukluğu olduğu düşünülen kişilere uygulanan bir test türüdür. Hastalığın tedavi edilmesi için test sonucuna göre borderline olan bireylere, uzmanların yardımıyla  tedavi yoluna gidilmelidir.

Borderline Kişilik Bozukluğu Testi Nasıl Yapılır?

Alanında uzmanlaşmış kişi tarafından uygulanmalıdır. Kendilerinde bir problem gözlemleniyorsa mutlaka psikiyatrist yada psikologdan yardım istenmelidir. Borderline (sınırda) kişilik bozukluğu testinden doğru ve güvenilir bir sonuç almak için klinik bir ortamda ve testör tarafından yapılması şarttır. Genellikle 15-20 dakika süren kısa bir testtir. 

Borderline Kişilik Bozukluğu Tanısı Nasıl Konulur?

Aşağıdakilerden beşi (ya da daha çoğu) ile belirli, erken erişkinlikte başlayan ve değişik bağlamlarda ortaya çıkan, kişilerarası ilişkilerde, benlik algısında ve duygulanımda tutarsızlık ve belirgin dürtüsellik ile giden yaygın bir örüntüdür;

Gerçek ya da imgesel bir ayrılıp gidilmeyen kaçınmak için çılgınca çaba gösterme
Gözünde aşırı büyütme (göklere çıkarma) ve yerin dibine sokma uçları arasında gelip giden, tutarsız ve gergin kişilerarası ilişkiler örüntüsü
Kimlik karmaşası: Belirgin ve sürekli, tutarsız bir benlik algısı ya da kendilik duyumu
Kendine kötülüğü dokunabilecek en az iki alanda dürtüsellik (örn. para harcama, cinsellik, madde kötüye kullanımı, güvensiz araba kullanma, tıkanırcasına yeme)
Yineleyici intihar davranışları, girişimleri ya da göz korkutmaları ya da kendine kıyım davranışları
Duygudurumda belirgin bir tepkiselliğin olmasına bağlı olarak duygulanımda tutarsızlık (örn. yoğun dönemsel disfori, kolay kızma ya da genellikle birkaç saat, ancak seyrek olarak birkaç günden daha uzun süre bunaltı)
Süreğen bir boşluk duygusu
Uygunsuz, yoğun bir öfke ya da öfkesini denetlemekte güçlük çekmek (örn. sık sık kızgınlık gösterme, sürekli öfkeli olma, sık sık kavgaya karışma)
Zorlanmayla ilintili, gelip geçiçi kuşkucu düşünceler ya da ağır çözülme belirtileri
Borderline Kişilik Bozukluğu Belirtileri Nelerdir?

Duyguları konusunda oldukça kararsızdır; sevgi dolu bir ilişki aniden nefrette dönüşebilir.
Meslek seçiminde sorun yaşayabilirler.
Bir ilişkiye veya bir kişiye yönelik sadakat duygusu yok denilebilecek kadar azdır.
Kendine zarar verebilecek davranışlarda veya risk oluşturan durumlara karşı dikkatsizlerdir.
Uyumlu bir benlik duygusu geliştiremezler.
Kronik depresyon ve boşluk duygusu yaşarlar.
Stresleri tetiklendiği zamanlarda panoraya düşünceler ve gerçeklikle temas kaybı yaşarlar.
Aşağılayıcı ve alaycı bir tavır sergilerler.

Borderline Kişilik Bozukluğu Özellikleri Nelerdir?

Borderline (sınırda) kişilik bozukluğunun temel özelliği, kişilerarası ilişkilerde ve kişinin ruh halinde dürtüsellik ve istikrarsızlıktır. Yoğun öfke ataklarından dolayı ilişkilerine zarar vermektedir. Karşısındaki kişinin en küçük duygu belirtilerine bile aşırı hassatır. Önceden kestirilemeyen dürtüsel ve potansiyel olarak kendilerine zarar verme davranışlarının yanı sıra kumar oynama, aşırı derecede para harcama, rastgele cinsellik yaşama ve madde kullanımı yer almaktadır. Borderline kişilik bozukluğu olan kişilerde çoğunluk olarak açık ve uyumlu bir benlik bilinci gelişmez bu kişilerde bağlılıkları, değerleri ve kariyer tercihleri gibi temel kimlik özelliklerinde büyük sorunlar yaşanır. Terk edilmeye karşı aşırı duyarlı ve yalnız kalmaya tahammül edemezler. Kronik depresyon ve boşluk duygusu ile kendilerine karşı dikkat edilmesini isterler.

Borderline Kişilik Bozukluğu Neden Olur?

Tek bir nedeni yoktur. Birkaç faktörün kombinasyonundan kaynaklanır. Bunlara; çevresel faktörler, genetik faktör, beyindeki kimyasallarla ilgili sorunlar, beyin gelişimi ile ilgili sorunlardan bahsederiz.

Borderline Kişilik Bozukluğu Kimlerde Daha Sık Görülür?

Kadınlarda, erkeklere oranla 2-3 kat daha fazla görülmektedir.

Borderline Kişilik Bozukluğu Tedavi Edilmezse Ne Olur?

Kişiler arası ilişkilerinde önemli sorunlara yol açar. Partnerler arasında geçişler görülür, bir ilişkisini bitirmeden başka bir ilişkiye başlama ya da eski ilişkiye tekrar dönme davranışları sergilerler. İş hayatındaki başarıları değişkendir, belirli bir süre üretken ve verimli iken bir dönem sonrası durgunluk ve işten kaçma davranışları görülür. Madde bağımlılığı ve ya alkol bağımlılığı geliştirirler. Takıntı semptomları geliştirirler. Ölüm ile ilgili yoğun düşünceler oluşur. 

Erkeklerde Borderline Kişilik Bozukluğu Nasıl İlerler?

Hareketlilik döneminde daha çok boşluk duygusu eşlik eder, sevdikleri kişilerle aşırı derecede uyumlu ve çatışmalardan kaçınırlar bu dönemde sıkıntı yaşayamayabililer, fakat yaşanacak kriz anlarında patlamaya hazır öfke biriktirirler. Öfke sonucunda hissedilen acı oldukça fazladır, sevdiği ve yüceltiği kişi artık düşmanıdır ve kişinin hayatını zorlaştırmak için elinden geleni yapmaktan çekinmezler. Abartılı tepkileri bitince aşırı derece de suçluluk hisseder hatta kendine ceza bile verebilir sonrasında kendini affettirmek için her şeyi yaparlar. Hasta bir sonraki ayrılma dönemine kadar tekrardan uyku dönemine geçer.

Borderline Kişilik Bozukluğu Genetik Midir?

Borderline geliştirmeye yönelik genler daha savunmasız bir duruma getirebilir. Fakat genler ile ilgili kesin bilgi henüz bulunamadı. 

 

 

WhatsApp WhatsApp