Pazartesi-Cumartesi 10:00 - 20:00
0542 819 23 20 info@tmsclinic.org

OKB – Takıntı Hastalığı

       Obsesif Kompülsif Bozukluk (OKB)

Obsesif kompülsif bozukluk genel olarak toplumda takıntı (vesvese) hastalığı olarak bilinen bir hastalıktır. Bu hastalık, obsesyon ve kompülsiyon denilen iki kısımdan oluşmaktadır. Obsesyon; kişinin aklına istem dışı gelen, tekrarlayan, zorlayıcı ve kişide kaygıya sebep olan düşüncelerdir. Kompülsiyon ise; obsesyonun sebep olduğu ve işlevselliği bozan kaygıyı azaltmayı amaçlayan, tekrarlayan ve kişinin kendini yapmaktan alıkoyamadığı ritüelistik eylemler veya düşüncelerdir. Kompulsif eylemin tamamlanması, bireye geçici rahatlama sağlayabilir ancak uzun vadede işe yaramaz hatta kendisi sıkıntı kaynağı olmaya başlar. Genellikle obsesyon ve kompülsiyonlar bir arada görülür.Bu bozukluğun nedenleri olarak psikolojik, biyolojik ve çevresel faktörlerden söz edilebilir.

Toplumda en sık görülen takıntılar; temizlik, düzen, simetri, kuşku, dinsel ve cinsel takıntılardır. Obsesif kompülsif bozukluk belirtileri yoğun bir sıkıntı kaynağı olmalarının yanında, oldukça fazla bir zaman kaybına, kişinin günlük etkinliklerinde yaşamı aksatacak ölçüde bir yavaşlamaya neden olabilmektedir.Buna bağlı olarak, kişinin mesleki ya da eğitimle ilgili işlevselliği, toplumsal etkinlikleri ya da çevresiyle ilişkileri bozulabilmektir.

Ruh sağlığı bozuklukları içerisinde tedavisi diğer bozukluklara göre daha güçtür ve bireyleri daha çok rahatsız eden bir hastalıktır. Hasta tedaviye direnebilmekte ya da hastalık tedaviye karşı dirençli olabilmektedir. Obsesif kompülsif bozukluğun tedavisinde; farmakoterapi (ilaçlı tedaviler), psikoterapi (bilişsel-davranışçı terapiler) ve cihazlı tedaviler (TMS tedavisi) etkili olmaktadır.

TMS tedavisi, bir manyetik alan oluşturarak beyin hücrelerini dışarıdan uyarım tedavisidir. Tms tedavisi özellikle ilaç tedavisine engel olan bir durum varsa, ilaç yan etkilerinden dolayı doz artımı yapılamıyorsa ya da etkili farmakoterapi kullanımına rağmen tedaviden sonuç alınamıyorsa tercih edilmektedir. Hiçbir yan etkisi bulunmayan tms tedavisi, gebelerde ve çocuklarda da kullanılmaktadır. Bütün bunlarla birlikte farmakoterapi (ilaç tedavisi) ile birlikte kullanıldığında çok etkili sonuçlar alınmaktadır.

Kayseri TMS Clinic’te uzman psikiyatri uzmanlarımız ve yetkin psikolog kadromuzla hastalarımızın takipleri yapılmakta ve uygulan tms tedavisi ile ruh sağlığı bozukluğu yaşayan bireylerde yüz güldüren sonuçlara ulaşmaktayız.

 

                                                                                                                                             Psikolog Mihriban ALEMDAR

GÖNDER