Öğrenme Güçlüğü ve Tedavisi

Öğrenme Güçlüğü Nedir?

Öğrenme güçlüğü beynin bazı fonksiyonlarındaki aksamayı gösterir ama bir hastalık değildir. Özel ve farklı bir durum olarak değerlendirilmesi gerekir.

Öğrenme Güçlüğü Neden Olur?

Öğrenme Güçlüğü; dinleme, konuşma, okuma, yazma, mantık yürütme, problem çözme ya da matematik alanındaki yeteneklerin kullanımında zorluk yaşanmasıdır. Aynı zamanda, kişinin bilgiyi depolaması, işlem ve üretmesi konusunda da zorluk yaşamasına neden olmaktadır. Çocuklarda daha sık gözlemlenmesiyle birlikte öğrenme güçlüğüne yetişkinlerde de rastlanmaktadır. Kişinin öğrenme güçlüğüne sahip olup olmadığı bazı durumlarda fark edilmeyebilir ve kişi bununla hayatını sürdürebilir.

Öğrenme güçlüğünün nedenleri kesin olarak bilinmemekle birlikte araştırmalar beyin yapısındaki işlevsel farklılar ile ilişkili olduğuna işaret etmektedir. Bu farklılıklar doğuştan gelir ve kalıtımsaldır. Anne – babada benzer bir öykü varsa ya da kardeşlerden bir tanesinde öğrenme güçlüğüne rastlandıysa diğer çocukta da görülme ihtimali artmaktadır. Bazı durumlarda, doğum öncesi ya da sonrasında yaşanan bir sorun da (hamilelik sırasında alkol kullanımı, oksijen azlığı, prematüre ya da düşük kiloda doğum gibi) öğrenme güçlüğüne etken olabilmektedir. Ekonomik zorluklar, çevresel faktörler ya da kültürel farklılıkların öğrenme güçlüğüne neden olmadığı unutulmamalıdır.

Belirtileri

Sözcük okumanın yanlış ya da çok yavaş ve çaba gerektiriyor olması,

Okunanın anlamını anlama güçlüğü,

Harf harf söyleme ve yazma güçlüğü,

Yazılı anlatım güçlükleri,

Sayı algısı, sayı gerçekleri veya da hesaplama güçlükleri,

Sayısal akıl yürütme güçlükleri.

Özgül Öğrenme Güçlüğü; okuma bozukluğu (disleksi), matematik bozukluğu (diskalkuli) ve yazılı anlatım bozukluğu (disgrafi) olarak üçe ayrılır. Ayrı ayrı veya aynı anda görülebilmektedir.

Öğrenme Güçlüğü Tedavisi Nedir?

Öğrenme güçlüklerinin pek çok tedavi yöntemi vardır. Bir tanesi de; Farmakoterapi olarak bilinen, belirlenmiş soruna yönelik ilaç tedavileri uygulanmaktadır.

İlaçsız Tedavi Mümkün Müdür?

Evet. Özellikle Avrupa’da yaygın olarak kullanılan Neurofeedback yöntemi, Kayseri’de bulunan psikoloji ve psikiyatri kliniğimizde de bütünsel bir yaklaşım ile öğrenme güçlüğünde etkili sonuçlar vermektedir. Psikologlarımız tarafından uygulanan bu bütünsel yaklaşım uzman psikiyatri uzmanlarımız kontrolünde olmaktadır. Kayseri, Nevşehir, Niğde, Yozgat, Kahramanmaraş ve pek çok ilin psikolog ve psikiyatrist ihtiyacını karşılayan kliniğimize sizi de bekleriz.

WhatsApp WhatsApp